Nieuws
U zegt het maar: Veel voor niets

“Dat de nieuwsbrief van de gemeente naar niets verwees was te verwachten.  En wellicht is het sowieso onverstandig iets in het digitale domein van de gemeente aan te klikken omdat de veiligheid daarvan niet up-to-date kan zijn. Even ter herinnering: de Algemene verordening gegevensbescherming is van 24 mei 2016, sinds 25 mei 2018 van toepassing en geldt ook voor de overheid. De wet wordt dus al bijna zes jaar door de gemeente geschonden.

De blog “Beeld” was duidelijk; we kunnen niets positiefs van het gemeentebestuur verwachten.

Dat beeld van daadkracht is het beeld dat projectontwikkelaars willen zien. Op het niveau van goedkope marketing. En “gaat u maar rustig slapen” past daar bij. Bij voorkeur geen commentaar van de inwoners. Geen stukken naar de gemeenteraad sturen past eveneens in dat beeld. En het college van B&W gaat de beleidsstukken die ze niet naar de gemeenteraad sturen scherper plannen. Begrijpt u wel?

Laten we eens kijken naar wat de veroorzakers van de gemeentelijke draaikolk waarin ons geld verdwijnt eigenlijk kosten.
De burgemeester kost ruim € 130.000 per jaar, de vijf wethouders ruim € 530.000.
De gemeenteraad (vijfendertig leden) ruim € 730.000 excl. de onkostenvergoeding van ruim € 90.000.
(bronnen: CBS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)

Vakantiegeld is hierbij buiten beschouwing gebleven. Dat genieten de leden van het college wel, maar zouden ze, wanneer ze énig eergevoel zouden hebben moeten afwijzen. Ze nemen het hele jaar al vakantie van het geld waarvoor wij wél gewerkt hebben.

En omdat de noodzakelijke kennis bij het fors betaalde college ontbreekt, gaan er zeer grote bedragen naar externe adviseurs.

Veel van ons geld voor niets. Weggegooid aan mensen die zich diep moeten schamen, want bewust van hun ongeschiktheid hebben ze zich wel verkiesbaar gesteld. Weggegooid ook aan waar wij niet op zitten te wachten: handjes geven, leuk spelen op de Veluwe, verkeerschaos door een winkelcentrum en vernietiging van de natuur.

De burgemeester zal wel weer stellen dat het wel erg gemakkelijk is om kritiek te leveren. Klopt, want het gerommel van het college van B & W maakt dat voor ons inderdaad héél gemakkelijk. Eigen schuld. Of zal hij stellen dat kritiek komt van mensen die niet van de hoed en de rand weten? Tja, ziekelijke geheimhouding leidt tot speculatie. Ook eigen schuld dus. En daarnaast bevestigen de extreme bedragen voor externe adviseurs dat we die hoed en die rand in ieder geval niet in het gemeentehuis moeten zoeken. Die dure adviezen blijken overigens te vaak op het niveau van een influencertje op de sociale media. In het gemeentehuis denkt men kennelijk dat de inwoners dom en manipuleerbaar zijn. Maar hoe zegt Frank Rozenberg het ook alweer? “In maart 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.” Klopt, maar tot dan kan, én zal, er door dit gemeentebestuur nog veel onherstelbare schade aangericht worden. En tot dan zal de kritiek alleen maar toenemen.

Tot slot dit: “Zo gebruikt het Raadhuis sinds enige tijd een foto met een kordaat opstappend college van B&W. Een prent die daadkracht moet uitstralen.” Een prachtige zin uit de blog “Beeld”. Vooral dat “opstappend college”. Wishful thinking?’ (Bram van Duijn)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter