Nieuws
Verkeersmaatregelen Rietpolderweg Vlietland

B&W hebben nieuwe verkeersmaatregelen afgekondigd voor de Rietpolderweg in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het gaat om het volgende:

= Voor de 3 sprong in de Rietpoldersweg wordt een voorrangsregeling ingesteld waarbij het verkeer komend vanuit zuidelijke richting voorrang moet verlenen aan het verkeer dat op de rijbaan vanuit noordelijke en westelijk richting rijdt,

= De gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de Rietpolderweg wordt opgeheven,

= Alle verkeersmaatregelen voor de zuidelijke kruising Rietpolderweg met de Hofvlietweg vervallen,

= Eerdere verkeersmaatregelen in dit verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn.

B&W motiveren hun besluiten aldus:

‘Door de aanleg van de Rijnlandroute is de aansluiting van de Hofvlietweg op de Rietpolderweg (de ingang Noord van Recreatiegebied Vlietland) verlegd. Zowel een deel van de oude route als het parallelle fietspad zijn verwijderd. De nieuwe toegang tot het recreatiegebied sluit niet meer direct op een fietspad aan en dus moeten fietsers/brommers vanaf de Hofvlietweg over een deel van de Rietpolderweg op de rijbaan rijden. Om dit mogelijk te maken moet de geslotenverklaring voor (brom)fietsen worden opgeheven’.

‘Daarnaast is er een 3 sprong in de Rietpolderweg ontstaan. Hier splitst de Rietpolderweg naar een tijdelijke aansluiting met de Hofvlietweg. De Hofvlietweg loopt tot de grens van het recreatiegebied. Het is wenselijk het verkeer naar en van de uitgang (richting Hofvlietweg) voorrang te geven. Dit heeft gevolgen voor de verkeerstekens op het wegdek van de Rietpolderweg als mede voor de verkeersborden langs de Rietpolderweg’.

‘Tevens is zuidelijker een deel van de oude route van de Hofvlietweg met het parallelle fietspad verwijderd. Dit leidt tot een situatie dat de fietsoversteek over de Rietpolderweg is vervallen. De bebording die de voorrangssituatie regelde komt daarmee te vervallen. De bebording die de voorrangssituatie regelde op de opgeheven kruising van de Rietpolderweg met de Hofvlietweg vervalt eveneens. Het inrijverbod voor voertuigen langer dan op het bord is aangegeven kan eveneens worden ingetrokken, omdat betreffende weg is komen te vervallen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter