Nieuws
Nieuwe strategie leerlingenvervoer

Wethouder Jeffrey Keus werkt aan een nieuwe strategie voor het leerlingenvervoer. Daarbij ligt de nadruk op steun aan het kind en niet op het logistieke proces: het transport tussen woning en onderwijsinstelling. Dat heeft de wethouder de gemeenteraad bericht in antwoorden op vragen van GroenLinks.

De gemeente heeft nu een contract met vervoerder NOOT voor het leerlingvervoer. Omdat het bedrijf de gemaakte afspraken niet nakwam is het beboet door de wethouder. In enkele buurgemeenten gebeurde hetzelfde.

Keus stelt dat er nu (nog) geen aanleiding is voor de gemeente om het vervoer zelf te gaan regelen of regionaal een oplossing te zoeken. Wel stelt hij dat er steeds meer hulpbehoevende kinderen zijn. Hij wil daarom proberen hen dichter bij huis naar een school of instelling te laten gaan. Daarnaast wil hij ouders die zelf het vervoer regelen vanuit de gemeente gaan steunen.

De wethouder meent dat het bij het toekomstig vervoer veel meer moet gaan om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind als individu, namelijk het streven naar zelfstandig reizen. Daarin wil hij het kind gaan steunen. Later dit jaar wil hij zijn plannen concreet maken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter