Nieuws
Eigen plan Den Haag voor Vlietzoom

De gemeente Den Haag komt dit jaar met een gebiedsvisie voor het Haagse gebied tussen Vliet en A4; de Vlietzoom. Het eerder door alle betrokken overheden, waaronder Leidschendam-Voorburg, opgestelde Toekomstbeeld Vlietzone, heeft Den Haag niet overgenomen. De Haagse plannen richten zich met name op bedrijfsterrein Westvlietweg, de ontsluiting van het gebied en de ontwikkeling van sportparken.

Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten. GS stellen dat de Haagse plannen inzake het bedrijfsterrein en de sportparken op gespannen voet staan met de ‘groenblauwe’ toekomst van het gebied. Overigens maakt Den Haag ook een verkenning over groen in de Vlietzoom.

GS wijzen erop dat grootschalige bebouwing, verharding en/of verstening van het gebied niet passen in het Toekomstbeeld. Datzelfde geldt voor ontwikkelingen die de toegankelijkheid en bereikbaarheid aantasten. Kleinschalige bebouwing, verharding en/of verstening kan wel mits landschappelijk goed ingepast.

Voor het bedrijfsterrein Westvlietweg wordt gezocht naar een alternatieve ontsluiting. Zo zou de Westvlietweg verkeersluwer gemaakt kunnen worden. Voor een alternatieve ontsluiting is echter medewerking nodig van andere gemeenten, Rijkswaterstaat en Prorail. GS noemen dat ‘uitdagend’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter