Nieuws
Steeds minder vlinders

Tussen 1992 en 2023 zijn de populaties van dagvlinders gemiddeld met 53 procent afgenomen. De vlindertrend daalde voor het negende jaar op rij, en bereikte in 2023 het laagste niveau. Niet alleen zeldzame en kwetsbare soorten nemen sterk in aantal af, maar ook voorheen veelvoorkomende soorten als kleine vos en groot koolwitje worden steeds minder waargenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en De Vlinderstichting, op basis van het meetnet vlinder

2023 was een slecht jaar voor vlinders: de getelde aantallen waren het laagst sinds de start van het meetnet. Negen van de 53 vlindersoorten bereikten de laagste aantallen sinds 1992, waaronder zwartsprietdikkopje, klein geaderd witje, donker pimpernelblauwtje, en kleine vos. Voor de citroenvlinder en grote vuurvlinder was 2023 juist een goed jaar, met de hoogste aantallen sinds 1992.

Sinds 1992 gaan 26 soorten dagvlinders in aantal achteruit en14 soorten vooruit. Van 11 soorten blijft het aantal nagenoeg stabiel, en voor 2 soorten is de trend onzeker. Bij de grootste dalers gaat het niet alleen om zeldzame en bedreigde vlindersoorten (zoals kleine heivlinder en gentiaanblauwtje), maar ook om veelvoorkomende soorten als groot koolwitje en kleine vos. (foto Natuurmonumenten)

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter