Nieuws
Doorstroming en betrouwbaarheid van het verkeer achteruit gegaan

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een analyse laten uitvoeren van de doorstroming en de betrouwbaarheid van het wegennet in de metropoolregio. Dit onderzoek over 2023 is uitgevoerd door Goudappel en maakt een vergelijking met de analyse over 2019. Ten opzichte van 2019 is de doorstroming en betrouwbaarheid van het verkeer in 2023 achteruit gegaan. Waardoor dit is veroorzaakt is niet onderzocht in deze studie.

De resultaten uit het onderzoek geven inzicht in de knelpunten op het metropolitane wegennet. De MRDH bespreekt de komende maanden deze knelpunten met gemeenten en andere wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland. Gemeenten kunnen bij de MRDH subsidie aanvragen om de knelpunten op hun eigen wegennet op te lossen. Samen met de wegbeheerders spant de MRDH zich in om de doorstroming en de betrouwbaarheid van het metropolitane wegennet te verbeteren.

Een aantal knelpunten in 2019 zijn, mede door investeringen van de MRDH, opgelost door infrastructurele verbeteringen. Zo is de doorstroming op de Utrechtsebaan verbeterd, mogelijk als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan. De analyse laat echter ook zien dat in 2023 de doorstroming op andere wegdelen in de regio of over een langer traject stagneert. Dit is onder meer te zien op de A4/A13 tussen Den Haag en Rotterdam, op delen van de ring Rotterdam (A20 en van Brienenoordbrug) en op de N57. Ook de betrouwbaarheid van het wegennet is in 2023 verder onder druk komen te staan, vooral op het rijkswegennet.

Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, gemeenten en de MRDH werken al aan het oplossen van een groot aantal van de knelpunten uit het onderzoek. Bijvoorbeeld door de aanleg van de RijnlandRoute, de A16 Rotterdam, Maasdeltatunnel (A24) en N211 Wippolderlaan in Westland.  Ook vinden er al studies of uitwerkingen van studies plaats op onder andere de Algeracorridor bij Capelle aan den IJssel, de Beatrixlaan in Rijswijk, de Eramusweg/Lozerlaan in Den Haag, de derde Stadsbrug in Rotterdam, diverse wegen op Voorne-Putten, de N44 bij Wassenaar en de A20 Nieuwerkerk-Gouda. Verder werkt de MRDH ook aan maatregelen om de fiets en het openbaar vervoer te verbeteren, zodat automobilisten een goed alternatief hebben.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter