Activiteiten
Directeur voorspelt einde Theater Ludens

Directeur Rogier Helwig voorziet dat Theater Ludens moet gaan sluiten als de gemeente niet met meer geld voor deze culturele voorziening over de brug komt. Dat heeft hij gemeenteraadsleden voorgehouden bij een bijeenkomst over de nieuwe Cultuurvisie waar wethouder Marcel Belt aan werkt. ,,Met mooie woorden alleen gaan we het niet redden’’, aldus Helwig.

In de bijeenkomst ging het over de zogenoemde Koersbrief waarin Belt aangeeft welke inhoud de Cultuurvisie gaat krijgen. Bureau Berenschot concludeerde in een rapport voor B&W inzake de culturele sector dat het ontbrak aan visie en beleid. Er was te weinig geld, te veel versnippering, de sector was overbelast en kwetsbaar. De gemeente had onvoldoende oog voor de waarde en het belang van cultuur.

De tekst van Rogier Helwig: ‘Mijnheer de voorzitter, dames en heren van de Gemeenteraad. allereerst mijn dank dat ik de gelegenheid krijg mijn stem te laten horen met betrekking tot de Koersbrief, als aanzet naar de nieuwe Cultuurnota.

Ik ga het kort houden. Dat kan ook, want het is niet al te ingewikkeld. Ik ga u twee nota’s/brieven voorhouden. Twee werelden die niet overeenkomen.

Wereld 1: de koersbrief.

Allereerst, het is logisch om een visie uit 2015 aan te scherpen, dan wel te vernieuwen. Theater Ludens is blij dat de koersbrief aanstuurt op het inzetten van cultuur in het sociaal-maatschappelijke domein. Een koers die Theater Ludens al jaren geleden succesvol heeft ingezet. Maar deze brief schetst een utopisch beeld. Een mooie culturele wereld waarin veel, zo niet alles goed gaat, en waarin de gemeente als regisseur alleen maar de koers hoeft te verleggen om het nog beter te maken.

Wereld 2: het informatiedocument Cultuur (rapport Berenschot) schetst echter een compleet ander beeld. Het schetst een sector die met plakband aan elkaar hangt. Veel kwaliteit en passie, weinig middelen, onderbetaald, te weinig personeel, te weinig infrastructuur. Leidschendam-Voorburg als de gemeente die jammerlijk onderaan het lijstje van culturele uitgaven per hoofd van de bevolking hangt.

Waar wij ongelofelijk veel moeite mee hebben is de financiële vertaling van die nieuwe ambitie, namelijk geen extra geld. En laat Theater Ludens nu een schrijnend voorbeeld zijn waar dit toe leidt. Ludens heeft zich in haar bestaan bewezen als een theater met een sterk sociaal-maatschappelijke taak. Wij bedienen deze gemeente met 400 cultureel-maatschappelijke activiteiten per jaar, 6,5 dagen per week.

Maar, zoals het rapport Berenschot aangeeft, heeft Ludens dringend personeel en gebouwelijke middelen nodig. We zitten niet aan onze max, we zijn er al jaren overheen. Dat krijg je er van als je veel wilt maar weinig geld ter beschikking stelt.

De uitvoering van wereld 1, staat wat ons betreft op lemen voeten. Zonder extra geld kan de sector geen nieuwe doelen realiseren. Zelfs niet met de ‘hulp’ van een dure cultuurmakelaar.

Op basis van welke analyse is eigenlijk deze nieuwe koers bepaald? Welke rol heeft het Informatiedocument Cultuur gespeeld in de totstandkoming van deze Koersbrief? Op basis van welke analyse is bepaald dat dit kan zonder extra financiële middelen?

En nog even over Ludens: na jaren van structureel overwerk door de kleine betaalde staf heeft mijn bestuur, uit overwegingen van goed werkgeverschap, besloten tot personele uitbreiding. Alleen zo kunnen we de cultureel-maatschappelijke agenda op verantwoorde wijze blijven draaien. Maar deze uitbreiding gaat wel ten koste van ons beperkte eigen vermogen. Dit zal in de nabije toekomst tot financiële problemen leiden. Dat probleem hebben wij onlangs aangekaart bij wethouder Belt.

Theater Ludens maakt zich geen zorgen over de inhoud van de nieuwe koers, wij opereren al jaren in het sociaal-maatschappelijke domein. Wij maken ons wel zorgen over ons voortbestaan, zeker nu de nieuwe cultuurvisie geen extra middelen voor de komende jaren ter beschikking stelt.

Wij vragen deze gemeenteraads commissie, deze gemeenteraad, dit college van B&W, de verontrustende signalen die Berenschot afgeeft ook te verwerken in de financiering van de nieuwe koers. Met mooie woorden alleen gaan we het niet redden’.

In het debat dat volgde bleek dat de coalitiepartijen de lijn van de wethouder volgen: niet meer geld naar cultuur. Eerder een herverdeling en het ‘meenemen’ van cultuur in allerlei andere, door de gemeente financieel gesteunde, programma’s en activiteiten.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter