Nieuws
Ombudsmannen missen betrokken politiek

In 2023 is het aantal klachten dat de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman ontvingen van inwoners van Leidschendam-Voorburg hoger dan vorig jaar. Maar nog steeds veel lager dan wat verwacht mag worden gelet op het aantal contacten dat er tussen de inwoners en de gemeente is op jaarbasis. Dat is een gemiste kans om burgers nog beter van dienst te kunnen zijn, aldus de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman in hun zojuist gepubliceerde jaarverslag over 2023.

Klachten over de gemeente Leidschendam-Voorburg gingen voornamelijk over uitkeringen,
schuldhulpverlening en de voorzieningen WMO. De meeste klachten bij de Jeugdombudsman
hadden betrekking op onderwijs en leerlingenvervoer.
In het jaarverslag – met als titel ‘Waar een wil is tot goede dienstverlening, is een weg naar
goede klachtbehandeling’ – constateren de ombudsmannen dat het voor inwoners niet
eenvoudig en laagdrempelig is om te klagen, zeker niet als zij een formele klacht willen
indienen. De klachtenregeling van de gemeente is nog steeds te ingewikkeld en de rol van de
klachtenfunctionaris blijft vragen oproepen. In 2023 zijn daarbij geen concrete verbeteringen
waargenomen.
De Gemeentelijke ombudsman en Jeugdombudsman herhalen de noodzaak van gezamenlijke
inspanningen en regelmatig contact tussen henzelf en de gemeente om drempels voor klachten
te verlagen en klachten daadwerkelijk te benutten. Dat komt de dienstverlening aan de inwoners
van Leidschendam-Voorburg ten goede. Zoals afgesproken, hebben de ombudsmannen er werk
van gemaakt om een inloopspreekuur te organiseren in het Servicecentrum in Leidschendam.
Zij zijn hier maandelijks aanwezig om vragen en klachten van inwoners te bespreken. De
gemeente zou dit overleg beter bekend kunnen maken.

De ombudsmannen roepen de gemeenteraad op haar rol op te pakken om te controleren of de
gemeente haar inwoners op de juiste manier bejegent, effectieve dienstverlening biedt en de
mogelijkheid creëert om op een laagdrempelige manier recht te halen als iets niet goed gaat.
Daarbij kan de raad gebruik maken van de expertise van de Gemeentelijke ombudsman en de
Jeugdombudsman. Eerdere uitnodigingen tot regelmatig contact hebben weinig
opgeleverd. Ook is er te weinig contact met burgemeester en wethouders. Reacties op
rapporten blijven te vaak uit of zijn onvoldoende constructief.
Met de wethouder Jeugd is in 2023 positief en constructief contact geweest over problemen
inzake leerlingenvervoer en thuiszitters, met als doel de gemeentelijke dienstverlening te
verbeteren voor kinderen en jongeren die hiervan afhankelijk zijn.
De ombudsmannen herhalen hun uitnodiging om in gesprek te gaan over mogelijkheden om van
klachten kansen te maken en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners te
verbeteren.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter