Nieuws
Waterkwaliteit in Delfland onvoldoende verbeterd

Uit de onlangs gepresenteerde waterkwaliteitsrapportage 2023 blijkt dat de waterkwaliteit in Delfland op ongeveer hetzelfde niveau is als in 2022. Dat is voor het Hoogheemraadschap onvoldoende: daarom is naast de inspanning van Delfland ook de inzet van mede-overheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld noodzakelijk om de waterkwaliteit in dit gebied te verbeteren.

Bij Delfland monitort men voortdurend de waterkwaliteit en toetst de meetresultaten aan de normen. Het verbeteren van de waterkwaliteit wordt belemmerd door menselijk handelen. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen komen in het water terecht, net als meststoffen en andere stoffen. Samen met de schade die de beroeps- en pleziervaart veroorzaakt, zorgt dat ervoor dat waterplanten onvoldoende tot ontwikkeling komen. Ook de hoge zuurstofvraag door afbraak van organisch materiaal, een beperkt doorzicht, bagger en harde oevers vormen een belemmering voor de ecologie.

De zorg voor de waterkwaliteit is een van de kerntaken. Het college van Delfland vindt het belangrijk de voortgang van de verbetering van de waterkwaliteit te analyseren, te verklaren en er vervolgens op te kunnen inspelen. D De voortgangsrapportage waterkwaliteit wordt in de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit van 14 mei besproken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter