Nieuws
Gemeente leent grond gratis uit

De gemeente wil 7410 vierkante meter braakliggende grond voor niets uitlenen aan twee aannemersbedrijven die werken aan de woningbouw in Klein Plaspoelpolder (KPP). Dat blijkt uit een officiële bekendmaking van de gemeente. Het gaat om nu braakliggende grond. De uitleen duurt totdat de bouwprojecten definitief zijn opgeleverd.

Het gaat bij de bouw om woningen op het terrein van het inmiddels gesloopte kantoor van Total, en de achterliggende parkeerplaats, alsmede de bouw van woningen op het terrein waar het Landal-kantoor stond (Triadome). De uitgeleende grond ligt aan de Nieuwe Havenstraat.

De beide aannemers gebruiken de grond voor het plaatsen en in standhouden van parkeerplaatsen, bouwwegen, opslagdepots, gronddepots, bouwketen, bouwhekken en (de opslag van) bouwmaterialen et cetera.

Volgens B&W komen alleen de twee aannemers voor het lenen van de grond in aanmerking omdat:

= De bruikleen is nuttig bij overbrugging van een periode tot het gebied wordt ingevuld. Het voordeel is dat de bruikleen snel kan worden beëindigd en de in bruikleen gegeven percelen worden onderhouden door de bruikleennemers,

= De bruikleennemers voeren werkzaamheden uit in het kader van, door de gemeente gefiatteerde, (her)ontwikkeling van o.a. woningen en (gebieds)voorzieningen, welke werkzaamheden worden uitgevoerd in, op, onder, boven en aan aangrenzende percelen van de in bruikleen gegeven percelen,

= Er geen andere gegadigden zijn aan wie het in bruikleen te geven perceel in gebruik kan worden gegeven middels een huurovereenkomst dan wel een bruikleenovereenkomst.

Wie toch bezwaar heeft tegen de uitleen kan deze kenbaar maken door binnen 20 dagen een mail te zenden aan grondzaken@leidschendam-voorburg.nl onder vermelding van ‘Voorgenomen bruikleenovereenkomst perceel grond Voorburg D 7031’. Na een reactie daarop zijdens de gemeente is het mogelijk een kort geding aan te spannen bij de rechtbank Den Haag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter