Nieuws
Gemeente bezit 134 gebouwen

De gemeente bezit 134 gebouwen. Dat blijkt uit een brief van wethouder Philip van Veller aan de gemeenteraad over het beleid dat hij met dat ‘maatschappelijk’ vastgoed wil gaan voeren. De bestuurder wil het gebouwenbestand gaan splitsen in kernbezit en niet-kernbezit. Die laatste categorie zal worden herontwikkeld of worden afgestoten.

Van Veller komt met een visie op het maatschappelijk vastgoed. Dat omschrijft hij als volgt: het vastgoed faciliteert organisaties in het creëren van maatschappelijke waarde. Het merendeel van de gebouwen wordt nu verhuurd aan maatschappelijke organisaties en het onderwijs.

Voor het fundament van het nieuwe beleid noemt de wethouder: koers van beleid; ontwikkeling; beheer; optimaliseren kwaliteit; optimaliseren functionaliteit; financiën; uitgifte; huurprijsbeleid; wet- en regelgeving.

Met het schrijven van een beleidskader wordt dit najaar begonnen. Tegelijk wordt de ambtelijke organisatie op orde gebracht. Medio 2025 moet het beleidskader klaar zijn. Het kan dan meteen ingevoerd worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter