Nieuws
Vlietland: Bouw gaat door

Het gaat er niet meer om óf er recreatiewoningen gebouwd gaan worden in natuur- en recreatiepark Vlietland, maar in welke vorm er gebouwd gaat worden: gestapeld en grondgebonden, of alleen grondgebonden.

Dat stelt wethouder Bianca Bremer in een brief aan het Burgerinitiatief Vlietland. Dat had samen met enkele andere organisaties 86 vragen aan de wethouder voorgelegd over de plannen en de effecten ervan. Op de meeste gaat Bremer niet in.

De wethouder wijst erop dat een provinciaal masterplan uit 1995 al voorziet in de bouw van recreatiewoningen. Dat is later vastgelegd in erfpachtovereenkomsten die de provincie als eigenaar van het gebied, met Recreatiecentum Vlietland (RCV) in 2006 en 2017 heeft gesloten.

‘De provincie heeft publieks- en privaatrechtelijk de komst van het recreatiepark mogelijk gemaakt’, aldus Bremer. Toen RCV en DLR in 2019 met een bouwplan bij de gemeente kwamen is dit getoetst: de provincie staat het toe en de initiatiefnemers hebben recht op gebruik van het gebied.

Bremer laat weten dat het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen wordt aangepast. Elementen uit de zogenoemde beeld kwaliteitsparagraaf worden vertaald in de regels van het bestemmingsplan. Daardoor kan de gemeente en en ander gaan afdwingen.

De wethouder stelt dat het aangepaste ontwerp bestemmingsplan ‘zoals het er nu naar uitziet’ voor de zomer naar de gemeenteraad wordt gezonden.

Op vragen over een rijkssubsidie aan de provincie in de jaren zeventig en de voorwaarden waaronder die werd gegeven, gaat Bremer niet in aangezien de gemeente geen partij was. Wel stelt ze dat het rijk de eis dat er in Vlietland niet gebouwd mocht worden in 2000 heeft laten vallen.

Bremer stelt dat paden en wegen in het plangebied toegankelijk blijven voor wandelaars en fietsers. Dat eerder werd gesproken over ‘niet openbaar’ was toe te schrijven aan het feit dat ze geen gemeentelijk bezit werden. De toegankelijkheid ligt vast in de erfpachtovereenkomst. Alleen als de provincie ermee instemt kan die wijzigen.

Bremer gaat niet in op vragen over passages in provinciale mails. Bij vragen over de situatie nu en straks met de bouw van 222 grondgebonden woningen (ontwerp bestemmingsplan) stelt Bremer dat die vergelijking mank gaat: er kan op grond van het bestemmingsplan 2005 nu al gebouwd worden (deels gestapeld).

Vragen specifiek over het ontwerp bestemmingsplan laat Bremer voor wat ze zijn omdat dat stuk wordt aangepast. Datzelfde geldt voor vragen over grondwallen aan de kant van de RijnlandRoute (verbinding A4-A44). Die grondwallen maken geen deel meer uit van de plannen.

De wethouder bestrijdt dat het grondbeslag van de bebouwing in het ontwerp bestemmingsplan groter is dan in de oorspronkelijke plannen. Ook destijds werden varanda’s bij de woningen niet meegeteld in de vierkante meters.

Over parkeren merkt Bremer op dat DLR binnen het plangebied 466 parkeerplekken moet realiseren. De provincie is verantwoordelijk voor het parkeren elders en compensatie van de parkeerplekken die wegvallen door het bouwplan.

Inzake het wegvallen van 8000 bomen stelt Bremer dat getal niet te herkennen. Ze wijst erop dat de grondwallen er niet komen en dat een inrichtingsplan voor het gebied er nog niet is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter