Nieuws
Provincie waarschuwt voor stroomprobleem

De overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in Zuid-Holland is ‘nu nog beperkt tot delen van Zuid-Holland. Echter, dit zal de komende jaren snel gaan toenemen. Ook in Zuid-Holland heeft dit op korte termijn gevolgen voor het realiseren van opgaven’, zoals woningbouw en ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten. In Zuid-Holland zijn nu zestien gebieden met zogenoemde netcongestie dan wel aangekondigde congestie.

Netcongestie betekent dat er meer vraag naar elektriciteit is dan dat er aanbod is. Het elektriciteitsnet is overbelast, er kan geen stroom meer geleverd of terug geleverd worden en het stroomnet moet worden uitgebreid.

‘De behoefte aan ontwikkeling van de elektriciteitsinfrastructuur overstijgt wat met de gangbare werkwijze kan worden gerealiseerd door schaarste van tijd, ruimte, geld en menskracht’, aldus GS. ‘Om te zorgen voor voldoende energie-aanbod, is het cruciaal om naast het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden, maximaal in te zetten op flexibel en efficiënt gebruik van het net en maximaal in te zetten op energiebesparing en vraagsturing, en om vraag en aanbod van elektriciteit zo dicht mogelijk bij elkaar te realiseren’.

De provincie werkt met netwerkbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Westland Infra, Gasunie, gemeenten aan een perspectief voor verduurzaming, beter benutten van energie-infrastructuur, oplossingen voor netcongestie en aan het toekomstige energiesysteem. Deze aanpak bestaat uit drie delen: sneller bouwen aan meer netcapaciteit; inzetten op slimme oplossingen en het beter benutten van het elektriciteitsnet; Integraal programmeren van het energiesysteem van de toekomst, het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK).

Slimmer gebruik van het bestaande netwerk kan volgens GS door energiebesparing (vraagvermindering); lokale opwek en vraag op elkaar afstemmen (opwek van hernieuwbare elektriciteit nabij gebruik); slimme vraagsturing (grote elektriciteitsvragers aanzetten als er lokaal veel aanbod is aan zon- en windenergie) en energieopslag; benutten van andere energiedragers, zoals lokale warmte.

De provincie steunt het lokaal beter benutten en uitwisselen van energie tussen bedrijven en energiegemeenschappen en het samenwerken in energiehubs. De provincie doet dat via de plansubsidie verduurzaming bedrijventerreinen. Het rijk komt nog met een stimuleringsfonds.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter