Nieuws
Geheime deal over villabouw

B&W kunnen en willen de bouw van twee villa’s onder één kap aan de Veursestraatweg 292D niet tegenhouden. Bij de aankoop van Life & Garden – dat op Veursestraatweg 292D was gevestigd – heeft de gemeente de eigenaar, P. de Groot, twee bouwkavels toegezegd. Omdat de bouw niet past in de bebouwing van de Duivenvoordecorridor, krijgt P. de Groot een eigenstandige mogelijkheid de bouw te realiseren. Dat betekent wel dat er meer vierkante meters in de corridor worden bebouwd.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht. De deal was tot nu toe onbekend. Life & Garden stopte er in 2017 mee. De grond werd voor 5 miljoen euro aan de gemeente verkocht.

De gemeenteraad kan geen bezwaar maken tegen de bouw omdat men in januari 2021 besloot dat voor een project als dit geen verklaring van geen bezwaar meer afgegeven hoefde te worden. Het gaat bovendien om een initiatief van voor 1 januari 2024 zodat ook de Omgevingswet niet van toepassing is.

De bebouwing bestaat uit twee panden met puntdak, aaneen geschakeld voor een lager middenstuk. Het geheel wordt 19,4 meter breed, 11,9 meter diep en 9,9 meter hoog. Het bestemmingsplan geeft voor deze locatie ‘groen’ aan. Het afwijken van die bepaling is echter akkoord. Het bouwplan ligt vanaf 18 april tot 30 mei ter inzage. Eenieder kan er middels een zienswijze bezwaar tegen maken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter