Nieuws
Vragen VVD over meer afval en volle containers

De VVD maakt zich zorgen over de vele volle afvalcontainers en nog steeds een hoog aantal dumpingen en bijplaatsingen. Dat blijkt uit vragen van VVD-gemeenteraadslid Guus Beek aan B&W.

‘VVD vindt dat inwoners die initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor een schone omgeving ondersteunt moeten worden waar dat nodig en mogelijk is. In Leidschendam Noord is aan individuele bewoners een sleutel (loper) gegeven van de ORAC’s (ondergrondse containers, red.) zodat mogelijke verstoppingen door hen verholpen kan worden. Hoeveel adoptanten zijn er inmiddels? Hoe worden adoptanten geworven? En hoe worden adoptanten ondersteund? Wat zijn de resultaten hiervan?’

‘Op 20 januari 2021 heeft mevrouw Kortman (VVD-gemeenteraadslid, red.) de toezegging gekregen ,,dat er teruggekomen zou worden op de ORAC- adoptanten.’’ In de rapportage van het tweede kwartaal 2021 wordt aangegeven dat er een evaluatie zou plaatsvinden en dat op basis van dit resultaat een beslissing zou worden genomen. Daarvan zou in het vierde kwartaal 2021 verslag worden gedaan. Heeft de evaluatie al plaatsgevonden? Wat is de uitkomst van de evaluatie?’

‘Bio bodems (met sedum) kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van bijplaatsingen. Er zijn nog maar enkele ORAC’s mee uitgerust. Is er inmiddels een evaluatie van de effecten met bio bodems ten opzichte van bijplaatsingen? Komen er op basis van de bevindingen nog biobodems bij?’

‘In 2021 is een motie door de VVD ingediend: samen houden we het schoon! Een oproep om meer wijkambasadeurs voor Leidschendam Noord. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoeveel wijkambassadeurs zijn er inmiddels? Wordt dit concept ook uitgerold in andere wijken?’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter