Nieuws
Bodemvervuiling Schakenbosch

Schakenbosch b.v., ontwikkelaar van woningbouw op het gelijknamige landgoed in Leidschendam, heeft melding gemaakt van een bodemvervuiling op het terrein. Er moet 25 kubieke meter grond, vervuild met PAK (  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) worden afgegraven en vervangen door schone grond. De bodemsanering moet nog starten. Het project moet nog door de Omgevingsdienst Haaglanden worden geaccordeerd. Wat het effect op de geplande woningbouw is, is nog onduidelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter