Nieuws
Informatie gemeenteraad ook voor inwoners

De gemeenteraad laat onderzoeken hoe de eigen informatiesystemen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor inwoners en andere belangstellenden. De raad wil meer openheid en inwoners meer betrekken bij de politieke besluitvorming. Het onderzoek wordt door een externe partij gedaan. In het kader van het onderzoek worden personen die bij de gemeenteraad of een commissie uit de gemeenteraad hebben ingesproken, benaderd. Dat geldt ook voor mensen die nu al het zogenoemde raadsinformatiesysteem gebruiken. Hen wordt onder meer gevraagd hoe ze het systeem gebruiken, hoe gebruiksvriendelijk het systeem is, of het hen helpt gezochte informatie te vinden, tegen welke problemen zij aanlopen en of zij hulp van derden nodig hebben. Een tiental van hen wordt ook geïnterviewd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter