Nieuws
Vragen over werken aan N14

CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller heeft B&W vragen gesteld over de werken aan de N14 (ondergrondse kruisingen). Die staan weliswaar formeel ‘on hold’ (samen met de verbreding van de A4) doch nu lijkt er een mogelijkheid te zijn om toch te starten. Een woordvoerder van verantwoordelijk minister Habers heeft gezegd: ‘Door het uitstellen van de verbreding van de A4 wordt het echter drukker op het aansluitende wegennet. Vandaar dat we nu een oplossing zoeken voor de grootste knelpunten’.

Muller: ,,Behoort de N14 ook tot één van de grootste knelpunten waarvoor nu een oplossing wordt gezocht? Zo nee, waarom niet? Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 is een motie ingediend door onder meer het CDA om in gesprek te gaan met minister Harbers om de N14 een hogere prioriteit te geven. Wat is de stand van zaken van deze gesprekken? Wat is de status van (de planning rond) de werkzaamheden van de N14? Is er een inschatting wanneer de werkzaamheden op zijn vroegst zouden kunnen aanvangen? Welke effecten heeft de vertraging van deze werkzaamheden op de bereikbaarheid van onze gemeente? Welke andere ontwikkelingen en projecten in onze gemeente worden beïnvloed als gevolg deze vertraging?’’

De zegsman van de minister maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van verkeersproblemen bij de kruising A4 – N211 (Wippolderlaan). Aan de N211 wordt nu gewerkt. De kruising is daar echter van uitgezonderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter