Nieuws
Sneller bouwen lukt niet

Het sneller bouwen van de juiste woningen lukt vooralsnog niet. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning Provinciale Staten laten weten. Die vroegen begin maart om actie zodat de genoemde woningen er zo snel mogelijk zouden staan. Er moest met gemeenten worden overlegd; mogelijk bouwplekken worden geruild en bezien worden of bouwplannen wel voldeden aan de vraag.

Koning geeft aan dat er op door de provincie geaccordeerde locaties buiten de bebouwde kom van stad en dorp zo’n 36.000 woningen komen. Onderdeel daarvan is ook de bebouwing van de Duivenvoordecorridor (gebied tussen Veursestraatweg en Vliet) in Leidschendam-Voorburg. Op 100 plekken wordt al gebouwd, op 50 andere is de procedure zo ver gevorderd dat ruilen van bouwlocatie geen zin heeft. Bij de overige plekken wordt nagegaan wat de bouw tot nu toe tegen houdt.

GS gaan ook na hoe het staat met bouwplannen van meer dan 200 woningen in gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, en met bouwplannen voor meer dan 100 woningen in kleinere gemeenten. Koning wijst erop dat er op veel plekken ook kleinere aantallen woningen worden gerealiseerd.

De Gedeputeerde laat nagaan of er sneller bouw mogelijk is op plekken waarover nog geen besluit is genomen. Datzelfde geldt voor bouwplannen die nu op een ‘reservelijst’ staan. Ook de zogenoemde regionale versnellingstafels (beraden tussen regio’s, gemeenten, provincie, het rijk, bouwers, ontwikkelaars, corporaties, desgewenst aangevuld met nutsbedrijven en/of waterschappen, huurdersorganisaties) gaan bezien waarom bouwprojecten stagneren en wat er gedaan kan worden ze vlot te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter