Nieuws
Vlietland: Nieuw debat in gemeenteraad

Vanavond praat de gemeenteraad opnieuw over de mogelijke bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Aanleiding vormen twee moties die ChristenUnie op de agenda heeft laten zetten.

In een eerste motie vraagt ChristenUnie, gesteund door PvdA, GroenLinks en SP, van B&W om met de provincie (eigenaar van Vlietland) en ontwikkelaar DLR te gaan praten over een alternatief voor het bouwplan dat ChristenUnie onlangs presenteerde.

ChristenUnie stelde voor de bouw van de 222 recreatiewoningen niet in Vlietland te laten plaatsvinden, doch in Stompwijk. Dit middels een kavelruil. Zo kan Vlietland groen blijven, en kan DLR zijn plannen toch realiseren.

In de motie wordt geconstateerd dat er een vastgesteld bestemmingsplan ligt (uit 2005, red.) dat de bouw van een vakantiepark mogelijk maakt in Vlietland en dat de ontwikkelaar van dit vakantiepark een wijziging in dat bestemmingsplan wil (van gestapelde bouw naar grondgebonden, red.). Gewezen wordt op het alternatief van ChristenUnie. Dat wordt ‘het onderzoeken waard’ genoemd omdat het ook meerwaarde zou kunnen bieden voor de gemeente.

B&W zouden na hun beraad met provincie en DLR de gemeenteraad zo spoedig mogelijk moeten informeren over de uitkomsten ‘tenminste voor de besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan van Vlietland’.

In een tweede motie worden B&W gevraagd de juridische haalbaarheid van het ChristenUnie-plan in kaart te brengen. Over de uitkomsten zou de gemeenteraad zo spoedig mogelijk geïnformeerd moeten worden ‘tenminste voor de besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan van Vlietland’.

De beide moties worden gesteund door vier oppositiepartijen. Het CDA, eveneens oppositie, tekende ze niet, net zo min als vertegenwoordigers van de drie coalitiepartijen VVD, GBLV en D66.

In het debat zullen vrijwel zeker ook andere ontwikkelingen rond Vlietland aan de orde komen. Zoals de beantwoording van 86 vragen ingediend door Burgerinitiatief Vlietland, en een interview van de DLR-projectleider die wethouder Bianca Bremer tegensprak. De wethouder hield de gemeenteraad eind januari voor dat het ontwerp bestemmingsplan substantieel werd gewijzigd. Volgens de DLR-man is dat helemaal niet het geval.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter