Nieuws
Fracties bekritiseren SP

De SP heeft zich in een commissie van de gemeenteraad ‘onbetamelijk’ gedragen door uit de vergadering te lopen toen men geen spreektijd meer had, de voorzitter alleen twee minuten extra wilde toekennen en de andere fracties niet aanboden de SP een deel van hun spreektijd te kunnen. Het voorval deed zich voor op 30 januari. Het is later in het presidium van de gemeenteraad besproken. Daar was burgemeester Martijn Vroom (normaliter voorzitter) niet bij. Ook een vertegenwoordiger van GroenLinks ontbrak. SP en ChristenUnie hebben geen zitting in het presidium.

Onbetamelijk betekent zo veel als ‘niet gepast’, ‘onbehoorlijk’, ‘onfatsoenlijk’. Op 30 januari verlieten SP-gemeenteraadslid Ed van der Schaft samen met zijn commissielid Arif Gaspersz, de vergadering nadat Van der Schaft de hem toebeelde spreektijd had opgebruikt omdat de SP ‘hier verder niets meer te zoeken heeft’, aldus het raadslid. Een verzoek van de voorzitter om toch te blijven deed Van der Schaft af met de opmerking ‘u heeft geen grip op de situatie’. Hij hekelde de bepaling van de spreektijden (een zaak van het presidium waar de SP niet in zit) en wees erop dat andere voorzitters heel soepel omgaan met spreektijden.

Het presidium heeft ten aanzien van spreektijden het volgende bepaald: het presidium stelt de spreektijden vast bij het vaststellen van de voorlopige agenda’s; als een fractie door de spreektijd heen is wordt de interruptietijd van de fractie gebruikt totdat ook deze is benut; door middel van een ordevoorstel kan extra spreektijd worden toegevoegd; omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de voorzitter minder strikt omgaat met de regels omtrent spreektijd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter