Nieuws
Vlietland: kans voor alternatief bouwplan

Wethouder Bianca Bremer gaat Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland en ontwikkelaar DLR vragen wat zij vinden van een plan om 222 recreatiewoningen niet in natuur- en recreatiegebied Vlietland te bouwen doch in Stompwijk. Aan de hand van hun antwoorden wordt dan bezien of het plan juridisch haalbaar is. De brieven aan GS, eigenaar van Vlietland, en DLR gaan nog deze week de deur uit.

Dat is de uitkomst van een gemeenteraadsdebat over het alternatief, bedacht door ChristenUnie. De raad nam een motie van ChristenUnie aan waarin Bremer werd gevraagd de mening van GS en DLR te peilen. De wethouder doet dat namens de gemeenteraad. Alleen coalitiepartij VVD stemde tegen. Een tweede voorstel van ChristenUnie om nu al de juridische haalbaarheid te onderzoeken, haalde het niet. VVD, GBLV en CDA vonden het daar te vroeg voor aangezien de mening van GS en DLR nog onbekend is. Indien zij het plan afwijzen is het juridische onderzoek niet nodig.

Zoals bekend bestaat er grote maatschappelijke en politieke weerstand tegen het voornemen de 222 woningen in Vlietland neer te zetten. Een bestemmingsplan uit 2005 geeft DLR daar echter recht toe. Omdat de ontwikkelaar de woningen anders vorm wil geven (laagbouw in plaats van hoogbouw) moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Daardoor is de hele zaak weer actueel geworden.

Wethouder Bremer bedankte ChristenUnie voor het bedenken van het alternatief. ,,Goed dat er iets ligt.’’ Sangita Paltansing (PvdA) stelde dat de ChristenUnie een middenweg heeft gevonden. ,,Dit moeten we willen doen.’’ Michiel van der Heiden (GroenLinks): ,,We zullen alle paden bewandelen om het bouwplan Vlietland tegen te houden. Dit is een mooie manier.’’

Ed van der Schaft (SP) gaf aan ,,dit moment van bezinning moet we pakken. Dat is goed en verstandig, en goed voor het aanzien van de politiek.’’ Hans Peter Klazenga (GBLV) uitte waardering voor het initiatief van ChristenUnie, ook al omdat het schril afsteekt tegen ,,alleen maar op de rem trappen.’’ Alexander Hielkema (D66) sprak over ,,een hartstikke goed idee’’, al waarschuwde hij wel voor te veel optimisme over de realisatie ervan. Ron van Duffelen (CDA deelde complimenten uit aan ChristenUnie voor de inventiviteit.

Voorafgaand aan de vergadering riep Sander Wennekers namens Stichting Duurzaam, de AVN, de Vrienden van Vlietland, het Burgerinitiatief Vlietland, de Bomenbond Rijnland en de Buren van Vlietland, de gemeenteraad op het plan-ChristenUnie te steunen.

Hij betoogde dat het plan vier vliegen in één klap slaat: de natuur in Vlietland gespaard blijven, en verder verrijkt worden met bijvoorbeeld een voedselbos, een natuurspeeltuin en een trimbaan; de projectontwikkelaar kan nog steeds op een steenworp van de Vlietlanden en in een authentiek poldergebied een recreatiepark realiseren; de gemeente hoeft DLR waarschijnlijk geen schadevergoeding te betalen; Stompwijk krijgt een stevige injectie in haar draagvlak voor scholen, winkels en andere voorzieningen.

‘Vlietland Noord is een hoofdpijndossier geworden. Het maatschappelijk verzet is enorm en zal waarschijnlijk voortduren tot de hoogste rechter gesproken heeft. Met het plan van de ChristenUnie wordt voor het eerst een mogelijke uitweg uit deze patstelling geboden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter