Nieuws
Demonstratie tegen bouwplan

Tientallen omwonenden van Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam hebben gisteravond voor en in het Raadhuis geprotesteerd tegen de sloop/nieuwbouw van het pand. In het Raadhuis vond een informatieavond plaats georganiseerd door de ontwikkelaar en de gemeente. Daar waren tussen de 100 en 200 mensen op af gekomen.

Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer liet weten komende maand de nodige vergunningen te willen afgeven. Zij beriep zich erop dat de gemeenteraad met de sloop/nieuwbouw heeft ingestemd. Nadat de vergunningen er zijn is er nog wel een zienswijze (bezwaarschriften)-procedure.

Aan de informatieavond was geen ruchtbaarheid gegeven. Alleen geselecteerden ontvingen een brief waarin de avond werd aangekondigd. Het protest verliep verder rustig. Er werden spandoeken getoond en de tegenstanders hadden speciale t-shirts aan.

De omwonenden zijn boos omdat de nieuwbouw plaatsvindt in de zogenoemde centrale groene zone van de gemeente, daar waar de gemeente stelt groen te beschermen. Er verdwijnen ter plekke tientallen bomen; sloten worden gedempt, bijzondere flora zoals de wilde kievitsbloem verdwijnt. Het nieuwe gebouw wordt bovendien groter en hoger dan het pand dat gesloopt moet worden.

Er lopen al de nodige rechtszaken tegen het bouwplan, onder meer omdat de provincie een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming afgaf voor zaken waar helemaal geen vergunning voor was aangevraagd. Daarmee is de ontheffing feitelijk onrechtmatig.

De tegenstanders hebben reeds aangekondigd tot bij de Raad van State te zullen procederen om het bouwplan tegen te houden. De informatieavond van gisteren bestempelden zij als ‘een reclamepraatje’ en ‘een verkooppraatje’.

Er stonden 14 informatieborden waarbij telkens mensen van de ontwikkelaar en de gemeente stonden. Volgens de tegenstanders bevatten de panelen geen nieuws, hoogstens dat de balkons van de nieuwbouw aan de kant van Stadstuin Rusthout op 1 meter van de boomtakken ingetekend zijn. ‘Nou, dan kun je wel nagaan wat er gebeurt’, aldus een bezoeker van de avond.

Ter plekke hield wethouder Bremer vol dat er vrijwel niemand tegen het bouwplan is en dat ‘je’ het niet iedereen naar de zin kan maken bij dit soort projecten. Inmiddels is Stadstuin Rusthout online een petitie gestart tegen het bouwplan. Gebleken is ook al dat de geluidhinder van de omliggende wegen de maximale waarden ver overschrijdt, net als de hoeveelheid fijnstof in de lucht.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter