Nieuws
Nieuw subsidiestelsel in de maak

De gemeente gaat zelf bepalen hoeveel subsidie maatschappelijke organisaties voor activiteiten krijgen. Daarbij staat de activiteit voorop, niet de organisatie. De organisaties worden verplicht tot samen werken. Hoe hoger het subsidiebedrag en hoe groter de organisatie, des te meer eisen stelt de gemeente. Onder andere verantwoording over de besteding van het geld. Er gaat gewerkt worden met meer jaren afspraken.

Dat heeft wethouder Philip van Veller bekend gemaakt. Sinds 2019 werkte de gemeente met zogenoemde subsidietafels: beraden van maatschappelijke organisaties rond door de gemeente bepaalde thema’s. Die moesten de organisaties middels activiteiten invullen. Daarvoor kregen ze een bedrag dat ze onderling moesten verdelen.

Vanaf het eerste moment was er veel kritiek op het subsidietafel-systeem: bureaucratisch, tijdrovend, dominantie grote organisaties, geen plek voor kleine partners, geen innovatie. Het wordt nu over boord gezet. Het nieuwe systeem moet nog dit jaar in een verordening worden opgenomen. In 2026 zou het dan moeten werken.

Van Veller stelt dat invoering van het nieuwe subsidiesysteem niet ten koste gaat van de inwoners. Er wordt ook niet bezuinigd. Volgens de wethouder wordt het nieuwe stelsel eenvoudiger en efficiënter, en leidt het tot minder bureaucratie. Door periodieke evaluatie is het mogelijk in te spelen op veranderende omstandigheden.

Als basisvoorzieningen noemt Van Veller de zaken waartoe de gemeente wettelijk verplicht is, alsmede het eigen gemeentelijke beleid. Daarnaast kan er nog gesproken worden over ‘wenselijke’ voorzieningen, burgerinitiatieven met meerwaarde en activiteiten ten behoeve van andere voorzieningen.

De wethouder voorspelt dat het beroep op steun verder zal stijgen (vergrijzing) terwijl de ernst van de problemen ook zwaarder wordt. De gemeente kan daarop inspelen door het aanbod aan activiteiten te sturen. Tegelijk is er meer ‘maatschappelijke kracht’ van de samenleving nodig. Van Veller spreekt over ‘een grotere zelf- en samen-redzaamheid’ en een ‘sociale basis’.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter