Nieuws
Steeds meer jongeren met ernstige problemen

De kosten van de jeugdhulp blijven maar stijgen. Met name door specialistische en hoog specialistische hulp. De behandelingen duren ook steeds langer omdat de problemen complexer en zwaarder worden. Er zijn steeds meer jongeren met ernstige problemen zoals zelfmutilatie, eetstoornissen en grensoverschrijdend gedrag (agressie, intimidatie, criminaliteit, seksueel).

Jeugdconsulenten, zorgaanbieders, huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen en het onderwijs constateren een aantal ontwikkelingen:

= na de coronapandemie zijn er meer jongeren met zelfmoordgedachten, depressies, die piekeren, ontspoord gedrag vertonen en autisme,

= jongeren en gezinsleden melden problemen pas als de zaak al geëscaleerd is,

= jongeren hebben meer angsten en trauma’s door spanningen, huiselijk geweld en de inhoud van nieuwsberichten,

= drugs- en drankgebruik onder jongeren is boven gemiddeld,

= de lange wachtlijsten bij hulpinstanties zorgen voor escalatie van de problemen,

= door corona hebben jongeren twee jaar lang geen socialisatieproces doorgemaakt; er was geen voorbeeld van ouderen,

= medicalisering van de zorg,

= stigmatisering van de maatschappij. Problemen horen niet bij het normale leven, dat is een zaak voor psychologen,

= toenemende prestatiedruk door sociale media en ouders die van hun kinderen maximale prestaties op school vragen.

Het servicebureau jeugdhulp Haaglanden, waar ook Leidschendam-Voorburg onder valt, heeft contact met 194 aanbieders van jeugdhulp. In totaal gaat om 2322 contracten. Het bureau controleert ruim 92 procent van de declaraties. Er werden vorig jaar 172 gesprekken gevoerd met de aanbieders. (illustratie SCP)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter