Nieuws
Stroom uit zon en wind: realisatie blijft ver achter

Bij het halen van de doelstellingen voor het opwekken van stroom met zon- en windkracht loopt de provincie ‘aanzienlijk achter’. Zoals het er nu naar uitziet wordt maar 49 procent van de plannen voor 2030 gehaald.

Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) bekend gemaakt. Zij beroepen zich op bevindingen van het Planbureau voorde leefomgeving. Zuid-Holland zou 6,3 tot 6,8 miljard kilowattuur stroom uit zon en wind moeten halen.

Volgens GS is voor de meeste projecten vergunningverlening in 2025 onhaalbaar. Vandaar dat de provincie het proces naar het vinden van concrete locaties wil versnellen. Ook al omdat de provincie een en ander in het Omgevingsbeleid 2025 (inclusief milieu effect rapportage) wil vastleggen.

De doelstelling kan gehaald worden, zo geven GS aan, als gemeenten investering in het opwekken van stroom uit zonenergie op daken; bestaande windlocaties ‘repoweren’ (efficiënter maken); sneller tot vergunningverlening komen; besluiten over zoeklocaties voor het opwekken van stroom door windkracht.

De zoeklocaties wind moeten voor het eind van dit jaar bekend zijn, om meegenomen te kunnen worden in het provinciale Omgevingsbeleid. Lukt dat de gemeenten niet dan gaat de provincie zelf locaties aanwijzen, aldus GS.

In de energieregio Rotterdam Den Haag (RES) wordt de doelstelling inzake opwekken stroom met zon en wind ook niet gehaald. Men zit nu op 51 procent. Er zijn echter afspraken gemaakt met de provincie om in alle zoekgebieden, zoeklocaties aan te wijzen. Op basis daarvan moeten de gemeenten dan kiezen. Er zijn overigens wel meer locaties nodig dan eerder aangegeven.

Volgens het Planbureau voor de leefomgeving blijft het opwekken van stroom met zon en wind achter gezien het complexe ruimtelijke proces, het gebrek aan draagvlak, nieuw beleid, gewijzigde regels van rijksoverheid en provincie, tekort aan capaciteit in het stroomnet, blokkades die ontstaan door de Wet natuurbescherming.

Overigens duurt het minimaal 3,5 jaar voordat er een vergunning is verleend voor de bouw van een windturbine op een plek die daarvoor geschikt wordt geacht. Dat is inclusief een milieu effect rapportage.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter