Nieuws
Investeringen in metro en tram voor de regio

De komende jaren hebben gemeenten langs de metro E-lijn (Rotterdam-Den Haag) nieuwe woningen gepland. Daarmee neemt het aantal reizigers op deze lijnen toe. Om de verwachte reizigersgroei van 3% per jaar op deze nu al intensief gebruikte metrolijnen op te vangen, is het nodig om de frequentie in 2030 te verhogen. Daarvoor moet de RET extra metro’s aanschaffen. Daarnaast is de helft van de huidige metrovloot rond 2030 aan vervanging toe. Met de komst van nieuwe metro’s is het noodzakelijk dat de metrowerkplaats Waalhaven-zuid moet worden aangepast. De RET heeft van de MRDH de opdracht gekregen om de eisen voor zowel de nieuwe metro’s als de aanpassingen van de metrowerkplaats verder uit te werken. Naar verwachting neemt de MRDH aan het eind van dit jaar het realisatiebesluit over metro en werkplaats.

Ook langs de RandstadRaillijnen 2, 3 en 4 bouwen de gemeenten de komende jaren nieuwe woningen. Om de reizigersgroei op te vangen kunnen RandstadRailvoertuigen aan elkaar gekoppeld worden. Zo kan de HTM meer reizigers per rit meenemen. Het rijden met langere voertuigen vergt infrastructurele aanpassingen die dit jaar nader worden onderzocht door HTM, gemeente Den Haag en de MRDH. Begin 2025 nemen deze partijen het realisatiebesluit.

Rond 2035 moet de spoorbeveiliging op de trajecten van RandstadRail (Den Haag CS- Zoetermeer) en de E-lijn vervangen worden. De MRDH heeft daarom HTM en RET de opdracht gegeven te starten met de verkenning naar een nieuw toekomstgericht spoorbeveiligingssysteem. Een systeem dat de toekomstige hoge frequenties van het openbaar vervoer aankan. De gemeenten waar deze trajecten in liggen worden hier ook bij betrokken.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter