Nieuws
‘Nee’ tegen bouwplan Eemwijk

B&W werken niet mee aan een voorstel van de eigenaar van landgoed Eemwijk, Oosteinde 114 Voorburg, om op het terrein vijf woningen te bouwen. Het is in strijd met het Omgevingsplan van de gemeente.

Al in 2010 werd een plan gemaakt voor bebouwing van Eemwijk. Daartoe werd ook een deel van het landgoed aangewezen. Het zou gaan om aaneen gebouwde woningen. Het voorstel nu gaat uit van vijf losse woningen, die deels ook buiten het destijds bepaalde gebied staan.

B&W stellen verder dat het voorstel stedenbouwkundig niet past. Villa Eemwijk (een monument) verliest de dominante positie, en de vrije situering als buitenplaats. Bovendien wordt de waarde van de buitenplaats als zodanig door de bouw onevenredig afbreuk gedaan.

De initiatiefnemer kan volgens B&W niet in het geweer komen tegen de afwijzing. Alleen als het bouwplan past binnen de eerder gestelde kaders ontstaat er een nieuwe situatie. Bovendien heeft de gemeenteraad adviesrecht. Mocht die de bouw hoe dan ook afwijzen, dan kan de initiatiefnemer wel naar de rechter stappen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter