Nieuws
‘Doelen’ voor gemeenteambtenaren

B&W willen de gemeenteambtenaren klaar stomen voor de toekomst. Daartoe zijn ‘kernwaarden’, een ‘ambitie’ en ‘ontwikkeldoelstellingen’ geformuleerd. Dat blijkt uit de Organisatievisie Leidschendam-Voorburg.

Vanuit de kernwaarden verbinding maken, vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbeteren is een ambitie geformuleerd. Die luidt: ‘Wij ontwikkelen ons naar een wendbare, sensitieve en resultaatgerichte organisatie die onze inwoners en de maatschappelijke opgaven centraal stelt en een gewaardeerde en zelfbewuste samenwerkingspartner is voor lokale en regionale partner’.

Het werken aan de realisatie van de ambitie gaat aan de hand van vier thema’: Verbonden en betrokken; Strategisch vermogen; Sturen & samenhang; Leren & ontwikkelen. Per thema zijn ‘ontwikkeldoelstellingen’ geformuleerd voor de periode tot 2027.

Bij Verbonden en betrokken zijn de doelstellingen: een sterkere binding met de samenleving via de participatieverordening; vaker de kracht van het maatschappelijk middenveld gebruiken; dienstverlening meer mensgericht en integraal maken; initiatiefnemers moeten zich welkom voelen bij de gemeente; er wordt gebieds- en wijkgericht gewerkt.

Bij Strategisch vermogen zijn de doelstellingen: samenhang aanbrengen tussen onderwerpen zodat het ambtelijke werk een grotere maatschappelijke impact krijgt; meer samenwerking tussen teams en afdelingen; regionale samenwerking om lokale doelstellingen te behalen; alerter zijn op trends en ontwikkelingen die op Leidschendam-Voorburg afkomen; verbeteren samenwerking B&W –ambtenaren, boven de waan van de dag.

Bij Sturen en samenhang zijn de doelstellingen: sterkere sturing door het management door inwoners en opgaven centraal te stellen; leren échte keuzes te maken; ambtenaren voorzien van  juiste opdrachten, middelen en randvoorwaarden; effectieve en eenduidige beleidsontwikkeling en -uitvoering; projectmatig en programmatisch werken; vergroten rol als betrokken partner van maatschappelijke partijen; verstevigen effectief crisismanagement.

Bij Leren en ontwikkelen zijn de doelstellingen: verbeteren de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en investeren in hun vitaliteit; meer aandacht voor wat goed gaat in de organisatie; beter zicht op verbeterpunten; kritisch naar werkprocessen en beleid te kijken; leren van anderen en zich ook door anderen laten inspireren;  versterken ambtelijk vakmanschap; integreren informatie gestuurd werken in werkprocessen; versterken samenwerking tussen de IT-afdeling en de vakafdelingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter