Nieuws
‘Ravijnjaar’ vermeden

B&W hoeven niet fors te gaan bezuinigen op de uitgaven. Dit nu de rijksoverheid kortingen op het zogenoemde Gemeentefonds, van waaruit de gemeenten geld krijgen, heeft geschrapt.

Wethouder Philip van Veller (financiën) sprak over 2026 als ‘het ravijnjaar’. Hij voorzag tekorten op de begroting van 6,7 (2026) en 7,3 (2027) miljoen euro. Die tekorten liepen in latere jaren door. Op verzoek van de gemeenteraad wilde hij nog dit jaar een lijst van mogelijke bezuinigingen van vele miljoenen euro’s presenteren.

Het demissionaire kabinet heeft echter besloten op zogenoemde ‘opschalingskorting’ in het gemeentefonds te schrappen. Dat scheelt 675 miljoen euro in 2026, oplopend naar 975 miljoen in latere jaren.

Bovendien gaat het totale bedrag in het gemeentefonds niet meer op en neer met de rijksuitgaven, doch het wordt gekoppeld aan het jaarlijks stijgende bruto binnenlands product (de bruto waarde van alles wat we voortbrengen). Daar komt de inflatiecompensatie dan nog bij.

Een besparing op de uitkering aan de gemeenten voor jeugdhulp in 2025 wordt geschrapt. Dat scheelt 511 miljoen euro. Daarnaast gaat de vergoeding voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) jaarlijks omhoog aan de hand van demografische ontwikkelingen.

Het demissionaire kabinet heeft verder besloten een aantal specifieke uitkeringen aan gemeenten om te zetten in de algemene uitkering gemeentefonds.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter