Mening
U zegt het maar: Niet juist

‘U heeft de laatste tijd al bericht over het nieuwbouwproject Van Ruysdaellaan Leidschendam. U heeft ook gezien, dat op de inloopavond van donderdag 25 april de overgrote meerderheid van de daar aanwezigen tegen die plannen zijn. Een deel van hen had zelfs de moeite genomen om een groen T-shirt aan te trekken met de tekst BEHOUD GROENE ZONE.

De verantwoordelijk wethouder, Bianca Bremer, doet het echter voorkomen alsof de buurt zich wel kan vinden in haar plannen.

Zij zegt: ,,Na een uitgebreid partipatietraject ligt hier nu wel een gedragen bouwplan van 7 verdiepingen. Niet iedereen is 100% tevreden, maar we zitten toch wel boven de 90%.” ( https://www.gblv.nl/nl/nieuws-van-de-wethouder/ )

Dit is niet juist en daarmee worden gemeenteraad en burgers van Leidschendam-Voorburg op het verkeerde been gezet.

Ook haar uitspraken over het groener worden van de hoek Bachlaan – Noordsingel zijn niet juist.

Zij zegt: ,,De bomen die op gemeentegrond moeten worden gekapt zijn door een boomtaxateur gewaardeerd op een waarde ca € 13.500. In de Anterieure overeenkomst is afgesproken dat dit volledig moet wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen met een gelijke waarde. Bovendien is afgesproken dat ter versterking van de hoofdgroenstructuur er nog voor €15.000 extra groen/bomen moet worden toegevoegd. Per saldo wordt dit dus meer dan voorheen.’’

Dit zegt echter niets over alle bomen die op particuliere grond staan en óók worden gekapt en niet worden gecompenseerd. Die compensatie kan ook helemaal niet, want waar een gebouw staat kunnen geen bomen staan. ( https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/143405/meer-groen-terug-op-van-ruysdaellaan )

Een filmpje over de groene zone geeft aardig weer, wat er nu precies op het spel staat. Dit kunt u bekijken via https://wetransfer.com/downloads/d3d6b6329175c50a1233d43e069a836520240428085928/c9a8bbfd1540f05df69b3c38058bddfa20240428090003/d50320

Met vriendelijke groeten,

Peter Kortenhorst’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter