Nieuws
Nieuwbouw Hoogvliet: voor de zomer meer duidelijkheid

Hoogvliet Beheer, Van Arnhem Bouwgroep en Vastgoedgilde bv geven ‘naar verwachting’ nog voor de zomer meer duidelijkheid over hun plan het ‘winkelcentrum’ (bestaande uit de Hoogvliet en twee restaurants) aan de Klaverweide 84-90 Voorburg te vernieuwen en er woningen aan toe te voegen.

Dat heeft wethouder Bianca Bremer het PvdA-gemeenteraadslid Sangita Paltansing laten weten in antwoorden op vragen over de plannen. Op 21 maart is daarover een informatiebijeenkomst gehouden, alleen bedoeld voor direct omwonenden.

‘Hoogvliet Beheer heeft tijdens de inloopbijeenkomst het initiatief kenbaar gemaakt om het winkelgebied aan de Klaverweide te vernieuwen en woningen (sociaal en middelduur) toe te voegen. Woningen worden voorzien op de nieuw te bouwen supermarkt. Parkeergelegenheid voor de bezoekers van het winkelgebied en de bewoners wordt ondergronds gecreëerd. De eerste ideeën en ambities zijn getoetst. Het betreft een initiatief waarbij de huidige opstallen en locatie geheel in eigendom zijn van de initiatiefnemer’, aldus Bremer.

‘De gemeente heeft uitleg gegeven over de mogelijke kansen tot het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimten. Onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en parkeren. Ook is het belang van woningbouw aangegeven’.

‘Er zijn nog geen ontwerpen of schetsen. Op de inloopavond zijn uitsluiteind impressies getoond . De initiatiefnemer wil de komende tijd ideeën en ambities omzetten naar plannen. Dit met inachtneming van de ontvangen reacties. Met de initiatiefnemer is nog niet gekomen tot een planning voor de vervolgstappen. Naar verwachting is hierover vóór de zomer van dit jaar meer duidelijkheid te geven’.

‘Aan het proces voor planontwikkeling wordt een stappenplan voor participatie en communicatie gekoppeld. Zoals aangegeven is er nog geen planning opgesteld. In beginsel wordt de leidraad voor participatie gevolgd. De gemeenteraad zal over dit initiatief nader worden geïnformeerd in het projectenboek als er meer concrete plannen zijn ontwikkeld en er meer zicht is op haalbaarheid’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter