Mening
U zegt het maar: In wiens handen ligt het lot van Vlietland?

Wie gaat er over Vlietland? Het is zo’n complex dossier met zoveel belangen dat soms niemand het nog lijkt te weten. Is het de provincie als eigenaar van de grond? Of toch de gemeente onder wiens grondgebied het valt? Of is het de ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR)? Die kunnen immers wapperen met een ‘onherroepelijk’ bestemmingsplan. Nu de ChristenUnie met een alternatief plan voor Vlietland is gekomen, wordt de vraag ineens heel relevant. Tegelijkertijd is het beantwoorden van de vraag misschien wel makkelijker dan het lijkt. Wat in elk geval zeker is, is dat dit alternatieve plan kansen biedt voor álle eerder genoemde partijen.

Om te beginnen biedt het kansen voor de ontwikkelaar. Het verkrijgen van ontheffing voor de Wet Natuurbescherming is in het glastuinbouwgebied van Stompwijk een stuk eenvoudiger dan in Vlietland. Er is geen risico op jarenlange procedures bij de Raad van State tegen gebruikers en omwonenden en het is een plan dat geen schade aanricht aan de natuur. Maar juist goed is voor de natuur en daadwerkelijke maatschappelijke meerwaarde heeft. Het past in dat opzicht ook veel beter in de duurzaamheidsdoelen die moederbedrijf VolkerWessels zichzelf stelt. Want zeg nou zelf: staat VolkerWessels niet een beetje in het duurzame hemd met het doordrukken van een elitair plan dat slechts gericht is op winstmaximalisatie en het rijker maken van mensen die al geld genoeg hebben?

En hoe zit het met de ondernemers? De VVD vreest dat de glastuinders in Stompwijk het kind van de rekening worden van dit plan. De VVD stemde dan ook tegen de motie van de ChristenUnie om te peilen bij de provincie en DLR hoe zij tegen het alternatieve plan aankijken. En wat was de reden? De ChristenUnie had als partij met één zetel even zelf moeten bellen met DLR. En moeten denken aan de belangen van de tuinders die moeten verplaatsen voor dit plan. Het goede nieuws is dat de ChristenUnie daar ook aan gedacht heeft en die tuinders heeft gepolst. Ze staan allemaal open voor een gesprek over dit plan. Maar misschien had de VVD als ondernemerspartij zelf ook even moeten bellen met die tuinders? En niet alleen met deze tuinders, maar ook met de andere ondernemers in Stompwijk. Want niet elke ondernemer daar is een tuinder en veel ondernemers hebben juist baat bij dit alternatieve plan. Hoe kan de VVD daar iets op tegen hebben? Of verdedigen zij vooral het belang van een heel specifieke ondernemer in Vlietland?

Ook voor de provincie biedt dit plan kansen. De provincie die in het dossier Vlietland keer op keer net het verkeerde deed, waardoor ze de grip op ons geliefde natuur- en recreatiegebied steeds meer zijn verloren. Nu hebben ze de kans om na 40 jaar eindelijk recht te zetten wat ze scheef deden door er definitief voor te zorgen dat Vlietland groen en open blijft. Voor nu en de generaties na ons. Ook zij zouden de kans die dit alternatieve plan van de ChristenUnie biedt met beide handen aan moeten grijpen.

En wie gaat er nou over Vlietland? Dat zijn wij allemaal. Het plan van de ChristenUnie zien wij dan ook als hét moment om als gemeenteraad en college B&W van Leidschendam-Voorburg, Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland en DLR (VolkerWessels) met elkaar om tafel te gaan. En om zo iets te doen tegen de enorme weerstand die er in de regio bestaat tegen dit plan. Om het vertrouwen van burgers terug te winnen. En om juist iets te doen voor de eigen bevolking van onze mooie provincie – zoals het bouwen van woningen in Stompwijk voor jongeren en ouderen – in plaats van alleen iets voor de 222 mensen met diepe zakken die een recreatievilla als beleggingsobject in het publieke groen willen kopen. Zo kunnen we gezamenlijk iets doen aan de grote uitdagingen van onze tijd, waar het redden van schaarse natuur zoals die in Vlietland er een van is. Wij als burgerinitiatief Vlietland denken en doen daar graag aan mee. We gaan immers samen over Vlietland.

(Burgerinitiatief Vlietland)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter