Nieuws
Miljoenen nodig voor warmtenetwerk

De aanleg van een warmtenetwerk voor 453 woningen in De Heuvel/Amstelwijk kost minstens 6,7 miljoen euro. Daar komt later nog eens een herinvestering van minimaal 4,6 miljoen euro bij. Dat blijkt uit onderzoek verricht in opdracht van wethouder Marcel Belt. Bij de 453 woningen gaat het om 80 particuliere en 373 woningen van woningcorporatie WoonInvest. Het netwerk moet gasgebruik overbodig maken (energie omwenteling).

Recent gaf Belt aan als gemeente ‘grip’ te willen hebben op het project. Dat is ingegeven voor het feit dat veel inwoners van de betrokken wijken een laag inkomen hebben en weinig tot geen betrokkenheid met de energie omwenteling. De wethouder wil onder andere mee kunnen bepalen wat de kosten voor de inwoners zelf worden (tarief warmte).

Voor de realisatie het project zijn twee bedrijven in de running: HVC en een combinatie Netverder/Dunea. Netverder is een dochterbedrijf van netwerkbeheerder Stedin. De gemeente is aandeelhouder in HVC, een onderneming die ook aan afvalverwerking doet. Indien HVC het project gaat uitvoeren kost het de gemeente niets. Via het aandeelhouderschap kan wel het ‘publieke belang’ gewaarborgd worden.

Met Netverder/Dunea zou de gemeente een joint venture moeten aangaan. De gemeente zou daarin een minderheidsaandeel krijgen. Gedacht wordt aan 30 procent. Dat kost 2 miljoen euro. Aan de herinvestering zou de gemeente 1,4 miljoen euro moeten bijdragen. Via het minderheidsaandeel kan het ‘publieke belang’ ook hier gewaarborgd worden. Overigens is de gemeente ook aandeelhouder in Stedin.

Het is de bedoeling het warmte netwerk in de toekomst uit te breiden tot alle woningen in de betrokken wijken (2086). Voor het project nu is 4 miljoen euro subsidie van het rijk verkregen. Het warmte netwerk (water) gaat uit van warmte/koude opslag in de bodem met een basistemperatuur van 20 graden. Via warmtepompen wordt dat tot minimaal 55 graden verhoogd voor toepassing in de woningen. Er wordt gebruik gemaakt van rivierwater dat Dunea ondergronds transporteert.

De gemeente kan de investering dekken uit een reserve van 46 miljoen euro duurzaamheid en energietransitie. De Heuvel/Amstelwijk is de eerste wijk in de gemeente die van het gas af zou moeten gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter