Nieuws
U zegt het maar: Politie bezoekt bedrijven in strijd tegen ondermijning

‘De politie bezoekt in mei bijna 140 bedrijven in het buitengebied van Stompwijk. Met de ondernemers wordt gesproken over ondermijnende criminaliteit en de risico’s daarvan. Het doel van deze campagne is om de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten van criminelen te vergroten.

Stompwijk heeft een flink buitengebied, waar veel land- en bosbouwbedrijven gevestigd zijn. Criminelen blijken interesse in dit soort buitengebieden te hebben om onder meer misbruik te maken van leegstaande panden zoals kassen, stallen en schuren voor bijvoorbeeld de productie van verdovende middelen. Ook komt het voor dat criminelen ondernemers benaderen om hen te voorzien van deklading voor de smokkel van verdovende middelen.

De campagne moet ondernemers bewust maken van dit soort praktijken en de risico’s die aan dit soort ondermijning kleven. De politie gaat hier in mei in het buitengebied van Stompwijk met tientallen ondernemers over in gesprek. In totaal worden 138 locaties bezocht. De wijkagent werkt daarbij samen met politiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in ondermijning en milieu en met handhavers van de gemeente. Daarnaast zullen tekstkarren in het gebied worden neergezet die de boodschap van deze campagne onder de aandacht brengen: ‘Ondermijning… Je kan maar 1 keer nee zeggen’.

Het is de bedoeling dat deze campagne de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten van criminelen vergroot en dat de meldingsbereidheid onder hen wordt vergroot. Tegelijkertijd moet de campagne een beter beeld opleveren van de problematiek wat betreft ondermijnende criminaliteit in het buitengebied van Stompwijk.

Ondermijning is een veelomvattende term, waar allerlei criminele activiteiten toe behoren. Alle vormen van criminaliteit die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze maatschappij vallen onder ondermijning. Voorbeelden zijn de productie van en de handel in verdovende middelen. Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Deze vorm van criminaliteit vindt georganiseerd plaats en onschuldige mensen kunnen betrokken raken en zelfs slachtoffer worden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.

In de aanpak van deze vorm van criminaliteit, die de maatschappij verzwakt en ontregelt, werkt de politie samen met verschillende partners zoals gemeenten en het Openbaar Ministerie. Maar ook de hulp van de burger is essentieel. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat iets mogelijk wijst op een vorm van ondermijnende criminaliteit? Meld dit dan altijd, ook bij twijfel. Dat kan via onderstaande mogelijkheden: Geen spoed, wel politie: 0900 – 8844, spoed: 112, Anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000’.

(John Heij, politie Leidschendam-Voorburg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter