Nieuws
Dwergvleermuis: Bouwer moet nadere maatregelen nemen

Van Wijnen projectontwikkeling moet bij de sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam extra maatregelen nemen om ‘essentiële’ vliegroutes van de gewone dwergvleermuis te beschermen. Dat heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) bepaald in een zaak aangespannen door omwonenden, Stadstuin Rusthout, AVN en Stichting duurzaam Leidschendam-Voorburg.

Als ‘essentiële’ vliegroutes zijn de sloten rondom het plangebied bestempeld, alsmede het groen er langs. De sloten moeten aan minstens één kant groen blijven (geen bomenkap). Er was alleen overdag gewerkt worden in de periode 1 april – 31 oktober. Indien er verlichting op het bouwterrein nodig is, mag die alleen op de bouw zelf gericht worden, niet op de sloten en het groen er langs. Eventueel moeten daarvoor schermen worden ingezet.

Als het pand klaar is en de bewoners er in zitten, moet verlichting op de ‘essentiële’ vliegroutes voorkomen worden. Daartoe dient drie maanden voor afronding van de bouw een plan aan ODH ter beoordeling worden voorgelegd. Gedurende twee jaar na afronding van de bouw worden de ‘essentiële’ vliegroutes gemonitord.

ODH gaf eerder ontheffing van de Wet natuurbescherming aan Van Wijnen zodat rust- en voortplantingsplaatsen van vleermuizen verstoord, beschadigd en vernield mochten worden. Daarbij werden de ‘essentiële’ vliegroutes, ten onrechte zo erkent ODH, niet in de beoordeling mee genomen. ODH schrijft dat toe aan wijzigingen in het bouwplan.

Het ODH-besluit geldt alleen voor de gewone dwergvleermuis, niet voor andere vleermuissoorten. Voor de andere soorten heeft Van Wijnen geen ontheffing gevraagd op grond van de Wet natuurbescherming.

De bezwaarmakers gaan zich nog beraden op eventuele vervolgstappen. Zeker is al dan men bezwaar gaat maken tegen een vergunning voor de kap van een groot aantal bomen ten behoeve van het project. Verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer heeft al laten weten die vergunning te zullen verlenen.

Volgens de bezwaarmakers moet de bomenkap in breder perspectief worden gezien aangezien het gaat om een project in de centrale groenzone van de gemeente (gemeente zegt groen te beschermen). Daarnaast gaat de leefbaarheid achteruit door verslechtering luchtkwaliteit en meer verkeer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter