Nieuws
Vragen GBLV over bouw Van Ruysdaellaan

GBLV-gemeenteraadslid Ed Klaarhamer maakt zich zorgen over de effecten van de sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidchendam. Dat blijkt uit vragen die hij aan B&W heeft gesteld.

‘GBLV is aanwezig geweest bij de inloopbijeenkomst over de bouwplannen aan de Van Ruysdaellaan. Daar hebben veel bewoners zorgen uitgesproken over de bouw en de gevolgen voor het heempark en de stadstuin. Uit eerdere informatie en uit de informatiepanelen zijn een groot deel van deze zorgen gebaseerd op verkeerde informatie’, aldus het raadslid.

‘Kan het college antwoord geven op de door onze fractie gehoorde zorgen: Volgens een petitie van Stadstuin Rusthout verdwijnen de bomen in het heempark. Klopt dat? Indien dit niet klopt bent u dan voornemens om contact te leggen met het bestuur van de Stadstuin als organisator van de petitie om hen van de juiste informatie te voorzien?’.

‘Gaat er ruimte verloren van de Stadstuin door de nieuwbouw? De vijver in de stadstuin verdwijnt, klopt dat? Hoeveel bomen er gekapt binnen het plangebied worden gekapt. Kan het college aangeven hoeveel bomen er terugkomen? Er staat een mooie grote boom in het midden van het bestaande complex, wat gaat hier mee gebeuren?’

‘Er heeft uitgebreid participatie met de buurt plaatsgevonden, wat zijn de aanpassingen na dit traject Klopt het, omdat in de participatie werd aangegeven om de hoogte aan te passen, dat het gebouw meer grondoppervlakte bestrijkt? In de bijeenkomst werden er zorgen uitgesproken over de te verwachte verkeersoverlast, er heeft een gedegen onderzoek plaatsgevonden, gaat de wethouder dit in de toekomst wel monitoren?’

De tekst van de petitie van Stadstuin Rusthout luidt: ‘Door de nieuwbouw van een appartementencomplex vlak naast onze mooie Stadstuin worden alle bomen die er nu nog tussen staan gekapt en kijken we straks aan tegen de muur van een flatgebouw. Dat mag niet gebeuren. De bebouwing moet kleiner zodat er meer groen, bomen en natuur overblijft. Wilt u dat ook? Teken dan deze petitie’. Dat is inmiddels door 625 mensen gedaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter