Nieuws
Andere aanpak verstedelijking

Bij de verstedelijking van met name na-oorlogse wijken moet niet het aantal bij te bouwen woningen uitgangspunt zijn, doch de gezondheid van de inwoners. Dat wil zeggen dat er geredeneerd moet worden vanuit natuur, water en bodem. Alsdan moet aan de orde komen wat er voor een goed sociaal netwerk in de betrokken wijk nodig is. Tenslotte kan dan naar de bebouwing gekeken worden.

Dat staat in het onderzoek Gezonde verstedelijking dat in opdracht van de provincie is gedaan. De gezondheid van de inwoners, fysiek en mentaal, als uitgangspunt voor verstedelijking. Gedeputeerde Anne Koning roept gemeenten op samen deze aanpak te verdiepen en te verbreden. Volgens haar kunnen na-oorlogse wijken weer aantrekkelijk worden gemaakt door het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, het inzetten op gezonde, leuke en levendige plekken en het toevoegen van voorzieningen, werkplekken en tenslotte woningen.

Door uit te gaan van een positieve gezondheid ontstaat een totaal ander perspectief op stedelijke ontwikkeling en ruimtegebruik. Nu is het bouwen van woningen leidend. Daarop afgestemd wordt dan gedacht aan voorzieningen. Bereikbaarheid wordt afgeleid van reeds bestaande structuren. Het sociaal weefsel heeft in het geheel eigenlijk geen plek, net zo min als natuur, water en bodem.

Door natuur, water en bodem als uitgangspunt te nemen ontstaat een heel ander ontwerp van de openbare ruimte. Een groenstructuur met sloten en waterpartijen. Vervolgens moet het sociaal weefsel aan bod komen. Door participatie en co-creatie van inwoners kunnen ruimten ontstaan die mensen willen gebruiken, waar ze graag willen komen, plekken waar het wijkleven zich afspeelt. Zo ontstaan ook loop- en fietsroutes, schoolroutes en andere leuke plekken.

De auto wordt op deze manier minder dominant. Bij bereikbaarheid wordt uitgegaan van de wijk zelf en de voorzieningen die er zijn voor de inwoners. Als sluitstuk komen dan werkplekken en nieuwe woningen aan bod. Bij de woningbouw moet wel gebouwd worden voor een mix van bewoners: oud/jong, arm/rijk, alleenstaand/gezin. Dat versterkt het sociaal weefsel.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter