Nieuws
Wijzigingen afvalbeleid : minder service, meer kosten

Het afschaffen van de extra inzameling van GFT in de zomermaanden; het beperken van de ophaal van restafval tot eens per 3 of 4 weken; het invoeren van betaling bij ophaal van grof vuil; het verlengen van de termijn waarbij aan huis grof vuil wordt opgehaald.

Deze ideeën staan in de begroting 2025 van afvalbedrijf Avalex voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ze worden ‘interessant’ genoemd vanwege de ‘positieve financiële effecten’. Een beeld over de gevolgen in de praktijk ontbreekt echter, zo wordt aangegeven.

GFT wordt in de zomer nu elke twee weken opgehaald in plaats van elke 4 weken. Voor restafval komt Avalex elke twee weken langs. Ophaal van grof vuil (na een oproep van de aanbieder) is nu gratis en vindt binnen vijf dagen plaats.

In het bestuur van Avalex zit wethouder Philip van Veller. Het afvalbeleid is echter een zaak van zijn collega Marcel Belt. Volgens Avalex moeten er in 2025 knopen worden doorgehakt.

B&W willen de hoeveelheid restafval per inwoner met 5 procent per jaar terugdringen. Hoe men dat wil bereiken is echter onduidelijk. Avalex zelf spreekt over het monitoren van afval per wijk/straat en het investeren in gedragsverandering en communicatie om de inwoner tot betere afvalscheiding te bewegen.

Formeel moet de hoeveelheid restafval per inwoner naar 100 kilo per jaar. Dat niveau had al in 2000 bereikt moeten zijn. Nu is het 206 kilo en stijgende. 75 procent van alle afval zou gescheiden moeten worden. Dat is nu 47 procent en dalende.

In 2025 werkt Avalex met een begroting van 51,5 miljoen euro. Dat is inclusief een nog te bereiken bezuiniging van 400.000 euro. Leidschendam-Voorburg is komend jaar 10,5 miljoen euro aan het afvalbedrijf kwijt. In 2028 zijn die getallen: 58,7 miljoen (Avalex), 12 miljoen (Leidschendam-Voorburg).

In 2023 boekte Avalex op een begroting van 47,1 miljoen euro een tekort van 440.000 euro. Dat is gedekt uit de reserves. Het tekort was groter (3 miljoen euro waarvan 715.000 euro te dekken uit de reserves) doch de aangesloten gemeenten sprongen financieel bij.

In 2023 brachten inwoners van Leidschendam-Voorburg 30.409 bezoeken aan milieustraten; 1400 minder dan waarop gerekend was. Een reden daarvoor geeft het afvalbedrijf niet aan.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter