Nieuws
Woningbouw: provincie haalt bakzeil

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben minister Hugo de Jonge (woningbouw) op alle punten gelijk gegeven in hun strijd over plannen voor woningbouw in de provincie. Dat blijkt uit een brief van GS aan de minister. Die had met juridische stappen gedreigd als de provincie niet deed wat hij wilde. Het gaat woningbouw tussen nu en 2030.

GS wilden 235.460 nieuwe woningen realiseren voor 2030. De bewindsman eiste 247.896. GS schrijven nu in te zetten op 12.000 woningen extra.

GS melden verder dat zij meer zogenoemde 3 hectare locaties gaan zoeken (bouwgebieden buiten de bebouwde kom), en ook sneller locaties gaan ‘ruilen’ met plekken die nu niet benut worden. Zij willen de nieuwe plekken bij de herziening Omgevingsbeleid 2025 gaan vastleggen.

Daarnaast vragen GS de minister om instrumenten om meer buiten de bebouwde kom te kunnen bouwen. Zij noemen: optimalisering planning, meer woningen per hectare, kleinere woningen, inzet grondbezit van het rijk.

GS komen de minister ook tegemoet daar waar het gaat om de bouw van sociale woningen. De Jonge eist 30 procent sociale woningbouw, de provincie wilde op 40 procent gaan zitten. Met name om gemeenten die de 30 procent niet halen ertoe te brengen dat wel te doen. Dat werkte volgens de minister contraproductief. GS noemen nu als norm 30 procent sociaal in de totale woningvoorraad per gemeente.

GS hebben ook besloten de door hen ingestelde financiële grens van 355.000 euro voor betaalbare woningen te verhogen tot 390.000 euro zoals De Jonge eiste. Dat is de grens nationale hypotheekgarantie voor dit jaar.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter