Nieuws
Onderzoek windmolens landelijk gebied

De provincie laat uitzoeken of in landelijk gebied kleine windturbines met een maximale hoogte van 30 meter kunnen worden toegestaan. Daarover zou nog dit jaar een besluit genomen moeten worden. Tot nu toe geldt 15 meter als maximale hoogte. De nieuwe norm zou komend jaar in de provinciale Omgevingsverordening opgenomen moeten worden.

De hogere windturbines leveren meer stroom en kennen een hogere opbrengst. Ze zijn dus aantrekkelijker voor, bijvoorbeeld, boeren die zo hun stroomvoorziening willen regelen. Uit reeds voor de provincie verricht onderzoek is gebleken dat de hoger windturbines landschappelijk aanvaardbaar zijn, mits ze op een (boeren)erf staan.

Ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijk negatieve effecten optreden voor vogels en vleermuizen, met name als er meer turbines bij elkaar staan of ze verplaatst worden bij natuurgebieden (binnen vliegroutes vogels/vleermuizen).

De provincie wil nu bekijken of en welke beleidswijziging wenselijk dan wel mogelijk is binnen ecologische en landschappelijke kaders. Binnen de bebouwde kom en in glastuinbouwgebieden staat de provincie windturbines tot 45 meter hoogte toe. Overigens hanteert elke provincie andere hoogten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter