Nieuws
Warmteleiding mag van commissie

De Commissie MER (milieu effect rapportage) kan instemmen met de aanleg van een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden via Leidschendam-Voorburg. De commissie uitte eerder bedenkingen inzake bescherming van weidevogels, geluidoverlast, stikstofneerslag in de natuur, aantasting Limes (grens Romeinse rijk) en ondergrondse archeologie.

De warmteleiding (WarmtelinQ) is een project van Gasunie en Vattenfall. In Leidschendam-Voorburg gaat de leiding langs de A4 lopen, aan de zijde van Stompwijk door het landelijk gebied. Via inploegen en of ingraven verdwijnt de leiding onder de grond. Dit in een strook van zo’n 10 meter breedte.

Besloten is nu alleen te werken buiten het broedseizoen van de weidevogels. Op twee werkplaatsen langs de A4 zal wel in het broedseizoen worden gewerkt doch daar zitten vrijwel geen broedparen en er ontstaan geen permanente effecten voor de weidevogels.

Wat geluidoverlast op nabij gelegen woningen betreft is besloten stillere technieken en materialen in te zetten. Indien nodig worden geluidschermen opgesteld. De extra stikstofneerslag die ontstaat wordt ‘verrekend’ met minder stikstofuitstoot van twee nabij gelegen veehouderijen. Daardoor daalt de totale stikfstofneerslag zelfs.

In de zone die de Limes moet beschermen zal niet gegraven worden. Hier wordt de leiding ingeploegd hetgeen een zeer beperkt effect heeft. Er worden in het tracé geen archeologische vondsten voorzien. Treft men toch materiaal aan dan volgt eerst nader onderzoek voordat men de werken, al dan niet aangepast, voortzet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter