Nieuws
Actie na stijging fietsslachtoffers

De provincie gaat nieuwe veiligheidsmaatregelen nemen aan de 422 kilometer fietspad die de provincie heeft nu het aantal fietsslachtoffers sterk toeneemt. De plekken met het meest risico op ongelukken worden als eerste aangepakt. Per plek zal worden bekeken wat er aan maatregelen nodig is.

Dat heeft gedeputeerde Frederik Zevenbergen Provinciale Staten laten weten. De gedeputeerde schrijft de toename van het aantal verkeersslachtoffers toe aan de toenemende verschillen in formaat en snelheid van fietsen. Met name op drukke fietsroutes is dat een probleem. Daarnaast vallen veel slachtoffers bij kruisingen met zijwegen.

De gedeputeerde liet het bureau Sweco uitzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn daar waar het gaat om kosten versus baten (minder schade, minder slachtoffers die behandeld moeten worden).

Daaruit bleek dat het neerzetten van verkeerslichten en het aanleggen van een middeneiland bij kruisingen het meest effectief is, gevolgd door asfalteren van fietspad, verbreden van fietspad, aanleg middeneiland bij kruising, tweerichting fietspad vervangen door twee éénrichting fietspaden, installatie verkeerslicht bij kruising, aanleg rotonde, aanleg vrij liggend fietspad waar dat er nu niet is, graven fietstunnel.

Volgens Sweco moet prioriteit gegeven worden aan drukke fietsroutes en oversteken (kruisingen). In algemene zin is het aantal fietsers bepalend voor de omvang van het risico op ongelukken. Dus niet het autoverkeer. De onveiligheid op de provinciale fietspaden kost de gemeenschap in Zuid-Holland nu 41 miljoen euro per jaar, aldus Sweco.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter