Nieuws
Plan aanpak parkeeroverlast Mall

B&W willen nog voor de zomer komen met een plan om de parkeeroverlast in wijken rondom de Mall bij drukke winkeldagen, tegen te gaan. Onderdeel van het plan zijn nieuwe metingen over de parkeerdruk. Het plan zal in fases uitgevoerd moeten gaan worden. Dit om ‘zo zorgvuldig mogelijk tot een oplossing te komen’.

De Mall ging in 2020 deels open; de grand opening was in maart 2021. Sinds die tijd parkeren veel bezoekers van het winkelcentrum bij grote drukte daar, hun wagens in omliggende wijken. Er zijn al de nodige autotellingen gedaan, tot concrete blijvende maatregelen is het nooit gekomen.

In de zomer 2023 liet verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus de gemeenteraad weten dat er in de wijken rondom de Mall vergunningparkeren werd ingevoerd. Een vergunning kregen bewoners en hun bezoekers. Op plekken in de wijken waar ook anderen moeten komen, bijvoorbeeld vanwege een buurtwinkel of een gebedshuis, zou een parkeerschijfzone moeten komen.

Voor de invoering van parkeerregulering waren volgens Keus de volgende zaken van belang:

• De mogelijkheid voor de omwonenden om inbreng te leveren (participatie) en het draagvlak onder omwonenden voor oplossingen;

• De uitwerking naar buurten, straten en waar nodig straatdelen. Dat is nodig om tot werkende oplossingen te komen;

• De uitwerking naar dagen van de week en uren van de dag waarop de vergunningplicht geldt. Het college wil de vergunningplicht beperken tot piekmomenten om de proportionaliteit van de oplossingen te waarborgen;

• Het aantal te verlenen vergunningen. De parkeerproblematiek in de buurten wordt veroorzaakt door externe factoren, niet door een te hoge parkeerdruk in de buurten zelf. Dat is van belang voor het bepalen van het aantal te verlenen vergunningen;

• Een regeling voor parkeren voor bezoekers. Het college wil invulling aan een regeling waarbij bewoners meerdere bezoekers tegelijkertijd kunnen aanmelden;

• De eenmalige en structurele kosten van parkeerregulering, zowel voor bewoners (de te betalen leges voor een vergunning) als voor de gemeente zelf (de operationele inzet op het gebied van handhaving, vergunningen en ontheffingen);

• De opstelling van een Parkeerverordening, noodzakelijk voor invoering van parkeren voor vergunningshouders. Regels voor aanvragen, geldigheid en kosten van de vergunning staan hierin beschreven. De Parkeerverordening wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Een optie binnen de verordening is om het college van B&W de bevoegdheid te verlenen de zones van parkeerregulering aan te wijzen door middel van een uitvoeringsbesluit.

Sinds het bericht van de wethouder is er echter niets meer gebeurd.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter