Nieuws
Bodemvervuiling Triadome aangetroffen

De bodem bij het Triadome (het voormalige Landal-kantoor), Dr. van der Stamstraat 4 Leidschendam, is vervuild met zware metalen. Het gaat om 33 kubieke meter grond die moet worden afgegraven en vervangen door schone grond.

De vervuiling loopt diagonaal over het terrein vanaf de kruising Vliet/sloot tot het punt waar Dr. van der Stamstraat en Huijserstraat samen komen. Dat blijkt uit stukken die bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) liggen. Het weghalen van de vuile grond is voorwaarde voor de bouw van drie flats op het terrein. Het grondwater in het gebied waar de vervuiling zit, is niet verontreinigd. Het zal wel weggepompt moeten worden. Om de grondwaterstand te beheersen is het slaan van een damwand nodig. Het grondwater wordt ook weer terug in de bodem gebracht. ODH moet met het saneringsplan instemmen. Alsdan kan pas met de uitvoering gestart worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter