Nieuws
Geen krant of gids maar seniorenmagazine

B&W willen in het najaar een Seniorenmagazine uitbrengen. Het wordt een bewaarexemplaar en zal worden verspreid als bijlage bij Het Krantje. Het magazine zal gevuld worden met interviews en verhalen over initiatieven voor senioren en een overzicht van mogelijkheden voor senioren.

In het verleden kende de gemeente een Seniorenkrant. Die werd onder verantwoordelijkheid van welzijnsorganisatie Woej gemaakt. In 2012 stopte de krant vanwege bezuinigingen. In maart 2013 verscheen de krant opnieuw om een half jaar later door toedoen van de toenmalige directie van Woej, definitief te verdwijnen. De krant kende een oplage van 15.000 exemplaren, 32 pagina’s en deels in kleur. De redactie bestond uit vrijwilligers. In 2015 wilde de gemeente wel een herstart financieren doch alleen éénmalig. De krant zelf zou door vrijwilligers voor eigen rekening en risico gemaakt moeten worden. Daar stapte niemand in.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter