Nieuws
Staatsbosbeheer: verkoop recreatiegebied bij steden

Staatsbosbeheer (SBB) wil meer subsidie van de provincie Zuid-Holland voor beheer, onderhoud en toezicht bij 1400 hectare recreatiegebied rondom de steden. Komt dat geld er niet dan dreigt SBB verkoop van de gronden. Dit blijkt uit een brief aan Provinciale Staten.

SBB stelt dat men in 2024/2025 nog geen 27 procent subsidie krijgt van de provincie. Dat is te weinig voor beheer, onderhoud en toezicht. Dat betekent dat veiligheid, biodiversiteit en recreatie sterk achter uit gaan. Er zal minder toezicht zijn waardoor vandalisme en dumpingen (ook van drugsafval) toenemen. Het natuurbeheer loopt ook terug. Voor de recreant verdwijnen voorzieningen en deelgebieden moeten worden afgesloten.

Op termijn moet SBB terreinen verkopen, ze een andere bestemming gaan geven (verpachten, vrijgeven voor bouw), afsluiten, het beheer overdragen dan wel moet geaccepteerd worden dan het voortaan zal gaan over (natuur)terreinen met minimale voorzieningen.

SBB stelt dat de achteruitgang in de betrokken gebieden al gaande is doch dat de lastige keuzes tot nu toe zijn uitgesteld. Om verdere nadelige effecten te voorkomen vraagt SBB 1 miljoen euro extra van de provincie voor de periode 2024/2025. Daarnaast hoopt SBB op een nieuwe subsidieregeling voor de periode daarna waar de provincie over nadenkt.

In de brief geeft SBB aan dat er nu al minder wordt gemaaid, het onderhoud aan paden/wegen/bruggen is beperkt, de recreatievoorzieningen al niet meer worden onderhouden, er minder evenementen plaats vinden, er geen onderhoud meer is aan ruiterpaden, minder onderhoud aan riet en oevers en de bestrijding van exoten is teruggeschroefd.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter