Nieuws
Plan uitbreiding bedrijfsterrein Westvlietweg

Den Haag maakt plannen voor de vestiging van meer bedrijven op bedrijfsterrein Westvlietweg – onder de rook van Voorburg – en een uitbreiding van dat terrein met 8 tot 10 hectare. Tegelijk werkt Den Haag mee aan het beter benutten van het bedrijfsterrein en de herontwikkeling ervan.

Dat blijkt uit stukken die wethouder Saskia Bruines aan haar gemeenteraad heeft gezonden. De uitbreiding zou moeten plaatsvinden tussen het huidige bedrijfsterrein en de A4.

Den Haag wil voor 2030 nog eens 250.000 vierkante meter bedrijfsruimte realiseren. Er moet ook 200.000 vierkante meter kantoor bij komen.

Volgens Bruines staat de beschikbare ruimte voor ‘werk’ onder druk. De vraag naar kantoorruimte is veel groter dan het aanbod. Vanwege een lage winstgevendheid van bedrijfshuisvesting hebben ontwikkelaars en beleggers zekerheid nodig, ook op langere termijn.

Bedrijfsterrein Westvlietweg is 38,5 hectare groot, er zitten 260 bedrijven die 1035 banen vertegenwoordigen. De bedrijfspanden zijn gemiddeld 25 jaar oud.

Het bestemmingsplan geeft nu aan dat 60 procent van de beschikbare bedrijfsgronden bebouwd mogen worden. De bouwhoogte is 8 tot 10 meter. Het verruimen van beide limieten zal een positief effect hebben, aldus het onderzoeksbureau STEC-groep in een rapport aan Bruines.

Als de limieten gehandhaafd worden is er op Westvlietweg nu nog 0,9 hectare extra ruimte voor bedrijven. Indien maximaal gebruik wordt gemaakt van de milieuruimte die er is (vervuilender bedrijven dan er nu zitten), kan nog 1,6 hectare extra ruimte gevonden worden.

Indien alle planologische mogelijkheden zouden worden benut kan, theoretisch, nog 4,6 hectare extra ruimte gevonden worden op Westvlietweg; 35 bedrijfspanden kunnen verhoogd worden. De extra milieuruimte blijft 1,6 hectare.

Den Haag wil de plannen aangaande Westvlietweg voor 2026 uitvoeren waarbij de uitbreiding met 8 tot 10 hectare wel als ‘eventueel’ wordt aangemerkt.

Uit de stukken van Bruinis blijkt verder dat er in de zuidoostelijke kom van het Prins Clausplein (GAVI-kavel) 7,5 hectare bedrijfsterrein komt, met name voor bedrijven die uit de Binckhorst weg moeten.

Op de Binckhorst zelf komt 40.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte; in de driehoek station HS/station CS/station Laan van Nieuw Oost Indië komt 65.000 vierkante meter extra kantoorruimte.

Bruines stelt bestaande werkgebieden in Den Haag te willen behouden; extra ruimte voor ‘werk’ te willen vinden; het combineren van functies mogelijk te maken waar het kan; het juiste bedrijf op de juiste plaats te willen vestigen. De gemeente wil een actief vastgoed- en grondbeleid gaan voeren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter