Nieuws
Beleid voor stalling scootmobielen

B&W willen beleidsregels invoeren voor de realisatie van collectieve stallingen voor scootmobielen. De ontwerp beleidsregels liggen tot 13 juni ter inzage. Aanleiding vormt de toenemende vraag vanuit woningcorporaties en Verenigingen van eigenaren. Dit wegens de toenemende vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van ouderen. Het aantal inwoners boven 65 jaar zal tussen nu en 2050 met negentien procent stijgen. In Leidschendam-Voorburg is nu 41 procent van de inwoners ouder dan 65, in Nederland gemiddeld 33 procent.

De regels gaan uit van een stappenplan:

= berging inpandig,

= indien zulks niet kan kijken naar een schuur of iets dergelijks dan wel een leegstaande woning (mits er een woning voor in de plaats komt),

= indien zulks niet kan buiten op eigen grond,

= indien zulks niet kan, in de openbare ruimte.

Bij realisatie in de openbare ruimte moet in eerste instantie gekeken worden naar een parkeerplaats. Kan dan niet dan naar een plek aan of bij het woongebouw. Kan ook dat niet dan is realisatie in openbaar groen mogelijk.

Verder hebben B&W bepalingen geformuleerd inzake ruimtelijke inpassing, duurzaamheid, bereikbaarheid, parkeerdruk, erfgoed, sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

B&W denken met de nieuwe regels aanvragen voor de realisatie van een collectieve berging van scootmobielen (omgevingsvergunning) sneller te kunnen beoordelen en af te handelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter