Nieuws
Harde kritiek op natuuranalyse Meijendel

Van een Natuurdoelanalyse (NDA) die de provincie Zuid-Holland liet opstellen voor Meijendel, deugt niet veel. Dat blijkt uit een advies van de Ecologische Autoriteit aan de provincie. De genoemde doelen grotendeels worden niet gehaald, een verdere verslechtering van het gebied is niet uitgesloten.

De Ecologische Autoriteit wijst erop dat voor de NDA analyses uit 2021 werden gebruikt. Habitatkaarten gebruiken informatie uit de periode 2000-2015. In de NDA staat dat de neerslag van stikstof kritische waarden niet overschrijdt. Dit ondanks het feit dat zulks al in 2016 in delen van Meijendel het geval was. Het NDA geeft geen nadere informatie over de neerslag van stikstof, noch een onderbouwing van de bewering.

Verder stelt de Ecologische Autoriteit dat noodzakelijke gegevens ontbreken. Er is veel meer informatie nodig over de oorzaak van de huidige problemen met de natuur in Meijendel en hoe de natuur weer gezond kan worden. De Ecologische Autoriteit spreekt over leemten in kennis die gedicht moeten worden.

In het NDA staan wel maatregelen maar het is vooral kwalitatieve informatie. Hoe stevig de maatregelen zijn, staat nergens, meent de Ecologische Autoriteit. Ook niet welke maatregelen de voorkeur hebben en welke prioriteiten er worden gehanteerd. Of maatregelen ook negatieve effecten kunnen hebben, is onduidelijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter